in

Nowy obowiązek, o tym lepiej pamiętać. Polacy mają czas tylko do 22 maja

W bieżącym roku ZUS wprowadził obowiązek złożenia rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ten wymóg dotyczy jedynie osób, które stosowały jedną z trzech form opodatkowania w poprzednim roku: podatek według skali, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Warto pamiętać, że ten nowy wymóg wprowadzony przez ZUS dotyczy tylko określonej grupy podatników i jest ważny dla zachowania prawidłowego ubezpieczenia zdrowotnego.

O tym muszą pamiętać Polacy

Ostateczny termin na przesłanie rocznego rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne to 22 maja.

„Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która opłaca składki na własne ubezpieczenia, w 2023 r. po raz pierwszy ma obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Służy ono temu, aby ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok przedsiębiorcy muszą rozliczyć w 2023 roku. Płatnicy będą składać takie rozliczenie po raz pierwszy” – przekazuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak informuje ZUS, rozliczenie roczne podatnicy muszą zawrzeć w dokumencie za kwiecień 2023 roku. Istnieją dwa warianty:

– w ZUS DRA (blok XII), w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej,
– w ZUS RCA (blok III.F), w przypadku opłacania składek za inne osoby (np. pracowników).

„Zgodnie z rozporządzeniem nowe wzory dokumentów ZUS DRA i ZUS RCA będą obowiązywały od 1 maja 2023 r., czyli począwszy od dokumentów rozliczeniowych składanych za kwiecień” – podkreśla ZUS.

W chwili, gdy kwota składki okaże się wyższa niż ustalona, podatnikowi przysługuje zwrot. I na odwrót – jeśli okaże się niższa, trzeba będzie dopłacać.

Podziel się tymi ważnymi informacjami z innymi!