in ,

Możesz dostać nawet 840 złotych ulgi. O tym wciąż wie garstka Polaków

W obliczu rosnących kosztów życia, Polacy poszukują skutecznych sposobów na obniżenie swoich podatków. Jedną z takich szans jest stosunkowo nowa ulga dla członków związków zawodowych, wprowadzona w 2022 roku. Choć ta forma odliczenia może nie być szeroko znana, zapewnia realne korzyści finansowe tym, którzy się kwalifikują. Przyjrzyjmy się bliżej, jak można skorzystać z tej ulgi i co należy zrobić, aby zmniejszyć swoje roczne obciążenia podatkowe.

Ulga podatkowa

Od 2022 roku, członkowie związków zawodowych mogą skorzystać z nowej ulgi podatkowej, która pozwala odliczyć część składek członkowskich od podatku. W 2023 roku limit odliczeń wzrósł do 840 zł, co jest znaczącą podwyżką w porównaniu do wcześniejszego limitu 500 zł. Jest to szansa dla tych, którzy regularnie opłacają składki, aby zmniejszyć swoje podatkowe obciążenia.

Jak skorzystać z ulgi?

Aby skorzystać z ulgi, niezbędne jest prawidłowe wypełnienie formularza PIT-O, który należy dołączyć do rocznego zeznania podatkowego. W formularzu tym konieczne jest dokładne wykazanie danych identyfikujących członka związku, nazwy organizacji związkowej, a także informacje o wysokości i datach wpłacanych składek. Ważne jest, aby wszystkie dane były dokładne i poparte odpowiednimi dowodami wpłat.

Kto może skorzystać z ulgi?

Nie każdy podatnik może skorzystać z tej ulgi. Obejmuje ona tylko osoby rozliczające się na zasadach skali podatkowej oraz ryczałtu, a wyłącza z możliwości odliczenia osoby opłacające podatek liniowy. Ponadto, aby ulga była przyznana, składki muszą być wpłacone w ciągu roku podatkowego, na który rozliczenie jest dokonywane.

Dokumentacja i wypełnianie formularzy – Co musisz wiedzieć?

Zbieranie i przechowywanie dokumentacji jest kluczowe dla skutecznego wykorzystania tej ulgi. W przypadku, gdy składki są potrącane bezpośrednio przez pracodawcę, wystarczy informacja o tych potrąceniach zawarta w formularzu PIT-11. W innym przypadku, podatnik musi samodzielnie zbierać dowody wpłat i odpowiednio dokumentować każdą transakcję.

Wszystkie niezbędne formularze, w tym PIT-O oraz główne zeznanie podatkowe, powinny być złożone w urzędzie skarbowym przed końcem kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Dzięki usługom takim jak Twój e-PIT, podatnicy mogą łatwo i wygodnie przesyłać dokumenty elektronicznie, co jest szczególnie przydatne dla tych, którzy cenią sobie szybkość i wygodę. Ulga dla członków związków zawodowych jest ważną opcją dla osób, które mogą z niej skorzystać. Zapewnia znaczące ulgi podatkowe i jest kolejnym krokiem w optymalizacji podatkowej dostępnej dla pracujących Polaków.