in

Seniorzy już nie wsiądą za kółko? UE szykuje duże zmiany w prawach jazdy

Przepisy dotyczące prowadzenia pojazdów mogą ulec zaostrzeniu w Unii Europejskiej. Według planów Brukseli, seniorzy powyżej 70 roku życia będą musieli regularnie udowadniać swoją zdolność do prowadzenia samochodu. Reforma prawa jazdy ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach i osiągnięcia celu, jakim jest zmniejszenie liczby wypadków drogowych o połowę do 2030 roku i całkowite wyeliminowanie ich do 2050 roku.

UE szykuje duże zmiany w prawach jazdy dla seniorów

W ramach reformy kierowcy powyżej 70 roku życia będą musieli co pięć lat przeprowadzać badania, aby udowodnić swoją zdolność do prowadzenia pojazdów. W Niemczech obecnie umiejętności te nie są regularnie sprawdzane, a osoby, które zdały egzamin na prawo jazdy, otrzymują je dożywotnio. Jednak władze mogą podjąć decyzję o odebraniu prawa jazdy w przypadku, gdy uznają, że dana osoba nie jest już zdolna do prowadzenia samochodu.

Seniorzy będą mieli także możliwość dobrowolnego oddania prawa jazdy, jednak dla wielu z nich będzie to raczej trudna decyzja, ponieważ prowadzenie samochodu daje niezależność i swobodę poruszania się.

Zgodnie z projektem ustawy Komisji Europejskiej, reforma zmieni także ważność praw jazdy, które będą ważne przez 15 lat w całej UE. Prawa jazdy mają również stać się cyfrowe, aby można było je odnowić przez internet. Jednak osoby powyżej 70 roku życia będą otrzymywać prawa jazdy ważne tylko przez pięć lat.

Decyzja o tym, jak często seniorzy będą musieli przeprowadzać badania, będzie zależała od państw członkowskich. W przypadku, gdy wnioskodawca nie spełnia już standardów medycznych, wówczas będzie można zarządzić badanie lekarskie. Reforma prawa jazdy ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach i osiągnięcia celów UE w zakresie zmniejszenia liczby wypadków drogowych.

Źródło: https://www.merkur.de/