in

Podchwytliwa zagadka obiegła sieć. Wskażesz prawidłowy wynik?

Matematyka potrafi dostarczyć wielu emocji, zwłaszcza gdy napotykamy na wyzwania, które zmuszają nas do dokładnego przemyślenia każdego kroku. Jednym z takich wyzwań jest równanie: 16 : 2(4 + 4) = ?. Na pierwszy rzut oka wydaje się proste, ale sposób jego rozwiązania może prowadzić do różnych wyników. Czy wiesz, jaki jest prawidłowy wynik? Przyjrzyjmy się tej zagadce dokładnie i zobaczmy, jak dojść do poprawnego rozwiązania.

Zagadka matematyczna

Rozwiązywanie równań matematycznych wymaga precyzyjnego zrozumienia zasad kolejności wykonywania działań. W przypadku równania 16 : 2(4 + 4) kluczowe jest, aby przestrzegać tych zasad i poprawnie interpretować każdy krok. Zobaczmy, jak poprawnie rozwiązać to równanie, aby osiągnąć prawidłowy wynik.

Analiza równania

Krok 1: Rozwiązanie wyrażenia w nawiasie

Najpierw musimy obliczyć wartość wyrażenia w nawiasie: 4+4=8

Teraz nasze równanie wygląda tak: 16:2(8)

Krok 2: Interpretacja zapisu 2(8)

W matematyce zapis 2(8) oznacza mnożenie: 2(8)=2×8

Teraz równanie wygląda tak: 16:2×8

Krok 3: Kolejność wykonywania działań

Zgodnie z zasadą PEMDAS (kolejność działań: nawiasy, potęgi, mnożenie i dzielenie, dodawanie i odejmowanie), mnożenie i dzielenie wykonuje się od lewej do prawej. W naszym równaniu musimy najpierw wykonać dzielenie, ponieważ jest ono na lewo od mnożenia: 16:2=8

Teraz równanie wygląda tak: 8×8

Krok 4: Wykonanie mnożenia

Wykonujemy mnożenie: 8×8=64

Wynik

Zatem, poprawne rozwiązanie równania 16 : 2(4 + 4) = ? daje wynik 64.

Matematyka wymaga precyzyjnego przestrzegania zasad kolejności wykonywania działań, aby osiągnąć poprawny wynik. Analizując równanie 16 : 2(4 + 4), kluczowe było poprawne rozwiązanie wyrażenia w nawiasie, a następnie odpowiednie zastosowanie zasad mnożenia i dzielenia. Dzięki temu mogliśmy dojść do wyniku, który wynosi 64. Matematyka pokazuje, że nawet pozornie skomplikowane problemy mają swoje logiczne rozwiązania, jeśli tylko zastosujemy odpowiednie metody i zasady.