in

Wskażesz prawidłowe rozwiązanie? Większość internautów tego nie potrafi

Matematyka to kraina pełna zagadek, które potrafią zaskoczyć swoją logiką i prostotą ukrytą w skomplikowanych wyrażeniach. Jednym z takich wyzwań jest równanie 3(5 + 20 ÷ 2 * 5) = ?. Czy jesteś gotowy, aby zanurzyć się w świat matematyki i odkryć, jak krok po kroku można dojść do poprawnego wyniku?

Zagadka matematyczna

Matematyka to nie tylko liczby, ale również zasady i reguły, które pomagają nam porządkować i rozwiązywać problemy. Jedną z najważniejszych zasad jest kolejność wykonywania działań, znana jako PEMDAS (nawiasy, potęgi, mnożenie i dzielenie, dodawanie i odejmowanie). W tym artykule przyjrzymy się krok po kroku, jak zastosować te zasady do rozwiązania równania 3(5 + 20 ÷ 2 * 5).

Rozwiązanie krok po kroku

Rozważmy wyrażenie 3(5 + 20 ÷ 2 * 5). Aby uzyskać poprawny wynik, musimy dokładnie przestrzegać kolejności wykonywania działań.

Krok 1: Rozwiązanie działań w nawiasie

Najpierw zajmiemy się wyrażeniem w nawiasie, zgodnie z zasadą PEMDAS: 5+20÷2∗5

Krok 2: Dzielenie

W nawiasie mamy kilka operacji, zaczniemy od dzielenia: 20÷2=10

Teraz nasze wyrażenie wygląda tak: 5+10∗5

Krok 3: Mnożenie

Następnie wykonujemy mnożenie: 10∗5=50

Teraz mamy: 5+50

Krok 4: Dodawanie

Wykonujemy dodawanie: 5+50=55

Teraz całe wyrażenie wygląda tak: 3(55)

Krok 5: Mnożenie przez liczbę przed nawiasem

Na koniec wykonujemy mnożenie przez 3: 3∗55=165

Wynik

Wyrażenie 3(5 + 20 ÷ 2 * 5) daje nam wynik 165.

Równanie 3(5 + 20 ÷ 2 * 5) może wydawać się skomplikowane na pierwszy rzut oka, jednak dzięki zastosowaniu odpowiednich zasad matematyki, możemy dojść do prawidłowego rozwiązania. Kluczowe jest zrozumienie i przestrzeganie kolejności wykonywania działań, co pozwala na logiczne i precyzyjne podejście do problemu. Dzięki takim zagadkom możemy rozwijać nasze umiejętności analitycznego myślenia i dokładności, co jest niezwykle cenne w wielu aspektach życia. Matematyka pokazuje, że nawet złożone problemy mogą mieć proste rozwiązania, jeśli tylko zastosujemy właściwe metody.