in

Nadszedł III etap odmrażania gospodarki. Sprawdź, co się zmieni, a za co nadal są kary

Zmiany w opiece i edukacji

Od poniedziałku będą otwarte placówki i instytucje z noclegami, a także wznowiona zostanie działalność opiekuńczo-edukacyjna.

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 8. roku życia zostanie przedłużony.

Od niedzieli 17 maja, dzieci powyżej 13. roku życia znowu będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego.

Od 25 maja do szkół będą mogły wrócić uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej, a także możliwe będą konsultacje z nauczycielami (dotyczy to także maturzystów).

Religia

W związku z III etapem odmrażania gospodarki wprowadzone zostaną również zmiany w uczestniczeniu w mszach świętych.

,,Zmniejszamy również restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych. Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2 powierzchni w kościele. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2.” – czytamy na rządowej stronie.

Sport

Od 18 maja zostanie zwiększony limit osób ćwiczących na otwartych obiektach sportowych:

– na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);
– na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

Możliwa będzie także organizacja zajęć w obiektach zamkniętych. Mowa o salach i halach sportowych. Limit to:

– 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
– 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
– 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
– 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

Nie będzie można jednak korzystać z szatni, a WC musi być dezynfekowane po każdej osobie.

Więcej informacji znajdziesz na kolejnej stronie: