in

Internauci zazwyczaj podają błędny wynik. Wskażesz właściwą odpowiedź?

Matematyczne zagadki mają w sobie coś fascynującego – zmuszają nas do myślenia, sprawdzają naszą znajomość zasad matematyki i często prowadzą do gorących debat. Jednym z takich problemów jest wyrażenie: 48÷2(9+3). Na pierwszy rzut oka może się wydawać proste, jednak różne interpretacje mogą prowadzić do różnych wyników. W tym artykule przeanalizujemy kroki potrzebne do rozwiązania tego wyrażenia oraz przedstawimy poprawne rozwiązanie.

Kroki do rozwiązania

Aby poprawnie rozwiązać wyrażenie 48÷2(9+3), musimy przestrzegać standardowych reguł matematycznych dotyczących kolejności wykonywania działań, znanych również jako PEMDAS (angielski skrót od Parentheses, Exponents, Multiplication and Division, Addition and Subtraction) lub w Polsce BODMAS (Nawiasy, Potęgi, Mnożenie i Dzielenie, Dodawanie i Odejmowanie).

Krok 1: Rozwiązanie nawiasu

Pierwszym krokiem jest wykonanie działań w nawiasach:

9+3=12

Wyrażenie teraz wygląda tak:

48÷2(12)

Krok 2: Kolejność wykonywania działań

Teraz dochodzimy do kluczowego momentu: jak interpretować 2(12)? Zgodnie z regułami PEMDAS/BODMAS, mnożenie i dzielenie mają równy priorytet i wykonujemy je od lewej do prawej.

Wyrażenie 48÷2(12) może być przekształcone jako:

48÷2×12

Krok 3: Wykonanie działań od lewej do prawej

Wykonujemy dzielenie przed mnożeniem, zgodnie z zasadą wykonywania działań od lewej do prawej:

48÷2=24

Następnie mnożenie:

24×12=288

Po przeanalizowaniu kroków i zastosowaniu reguł matematycznych, uzyskujemy wynik:

48÷2(9+3)=288

Wnioski

Różne interpretacje tego wyrażenia mogą prowadzić do różnych wyników, dlatego tak ważne jest jasne zrozumienie i stosowanie reguł matematycznych. W tym przypadku, zgodnie z regułami PEMDAS/BODMAS i standardową kolejnością wykonywania działań, poprawnym wynikiem jest:

288

Matematyczne zagadki jak ta pokazują, jak kluczowe jest precyzyjne rozumienie zasad matematyki. Poprawne stosowanie tych zasad prowadzi nas do prawidłowych odpowiedzi i unika nieporozumień.