in

Wycofano aż 3 tony miodu. Pochodził z Ukrainy i nie spełniał norm

W ostatnim czasie, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) w Lublinie, odgrywając kluczową rolę w ochronie konsumentów i zapewnieniu wysokiej jakości produktów rolno-spożywczych na polskim rynku, podjęła decyzję, która zwróciła uwagę na problem autentyczności importowanych produktów spożywczych. Chodzi o partię ponad trzech ton miodu gryczanego pochodzącego z Ukrainy, która nie została dopuszczona do obrotu na terenie Polski. Decyzja ta podkreśla znaczenie rygorystycznych kontroli jakości oraz świadczy o determinacji w ochronie konsumentów przed produktami niespełniającymi określonych norm.

Decyzja IJHARS i jej podstawy

3420 kg miodu gryczanego zostało zatrzymanych przez IJHARS z przyczyny braku w nim pyłku przewodniego Fagopyrum, który jest podstawowym wskaźnikiem autentyczności miodu gryczanego. Pyłek ten pochodzi z gryki (Fagopyrum) – rośliny, która jest źródłem nektaru dla pszczół produkujących miód gryczany. Brak tego kluczowego składnika wskazuje na możliwe manipulacje produktowe, takie jak mieszanie z innymi rodzajami miodu lub dodawanie substancji zastępczych, co znacząco obniża wartość i autentyczność finalnego produktu. Decyzja o zakazie wprowadzenia miodu do obrotu na terenie Polski została natychmiast wdrożona, co świadczy o rygorze i szybkości działania Inspekcji w obronie interesów konsumentów.

Pyłek przewodni Fagopyrum stanowi nie tylko biologiczny ślad pochodzenia miodu gryczanego, ale również jest gwarantem jego autentyczności i jakości. Jego obecność w miodzie potwierdza, że produkt został wyprodukowany bez niepożądanych manipulacji, zachowując wszystkie naturalne właściwości. To właśnie autentyczność stanowi o wartości miodu gryczanego, cenionego przez konsumentów za jego wyjątkowe właściwości odżywcze i zdrowotne.

Decyzja IJHARS o niedopuszczeniu ukraińskiego miodu gryczanego do obrotu w Polsce jest wyrazem troski o dobro konsumenta. Ochrona przed nieautentycznymi produktami spożywczymi to priorytet, mający na celu nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego, ale również ochronę przed ekonomicznymi praktykami wprowadzającymi konsumentów w błąd. Transparentność i ścisła kontrola jakości są kluczowe w budowaniu zaufania pomiędzy producentami a konsumentami, a także w promowaniu zdrowych, bezpiecznych i autentycznych produktów na rynku.