in ,

Nawet 128 799 zł dla Polaków. Zwiększono kwoty wsparcia, znamy szczegóły

Już od kwietnia przyszłego roku pracownicy poszkodowani w wypadkach przy pracy lub chorobach zawodowych mogą spodziewać się znacznie wyższych odszkodowań. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wzrost kwot, co oznacza realne wsparcie dla tysięcy Polaków. Znamy szczegóły. 

Wsparcie dla Polaków

W ostatnich latach, kwestie odszkodowań dla osób poszkodowanych w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych zyskały na znaczeniu. To znaczące wsparcie finansowe ma na celu pomoc w powrocie do zdrowia i stabilizacji życiowej ofiar. Nowe regulacje wprowadzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazują na zwiększenie kwot jednorazowych odszkodowań, co jest odpowiedzią na rosnące koszty życia oraz potrzeby osób najbardziej dotkniętych przez nieszczęśliwe wypadki w miejscu pracy.

Zgodnie z obwieszczeniem, od 1 kwietnia 2024 roku, pracownicy będą mieli prawo do wyższych odszkodowań, co stanowi konkretny krok w kierunku wzmocnienia ochrony socjalnej. Kwota odszkodowania za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu zostanie zwiększona do 1431 zł, co oznacza wzrost o 162 zł w porównaniu do obecnych stawek.

Dodatkowo, osoby, które doznały całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, mogą liczyć na jednorazowe odszkodowanie w wysokości 25 044 zł. W przypadkach, gdy poszkodowany zmarł, jego rodzina również otrzyma wsparcie finansowe. Małżonek lub dzieci zmarłego są uprawnione do odszkodowania w wysokości 128 799 zł, a pozostali członkowie rodziny do 64 399 zł.

Zwrot finansowy dla osób, które pogorszyły swoje zdrowie w wyniku wcześniejszego wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, również ulegnie zwiększeniu. Jeżeli uszczerbek na zdrowiu zwiększył się o co najmniej 10 punktów procentowych, odszkodowanie może być wypłacone dwukrotnie.

Jak informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim, tylko w 2023 roku ZUS wypłacił 42,7 tys. jednorazowych odszkodowań na łączną kwotę ponad 355 mln zł. Świadczy to o dużym zainteresowaniu i potrzebie korzystania z tego typu wsparcia.

Podniesienie kwot odszkodowań jest kluczowe nie tylko z punktu widzenia wsparcia poszkodowanych, ale także jako element budowania systemu bezpieczeństwa socjalnego, który aktywnie odpowiada na zmieniające się realia ekonomiczne i społeczne. Dzięki temu przepisy te przyczyniają się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród polskich pracowników, dając im świadomość, że w przypadku nieszczęśliwego wypadku, system prawny zapewni im odpowiednie wsparcie.