fot. Dall-e
in

Zaskakująca przepowiednia buddyjskiego mnicha. Mówił, co się stanie z Polską i niewiernymi

Od zarania dziejów ludzie byli zafascynowani przepowiedniami i wizjami dotyczącymi przyszłości. Prorocy i mistycy na przestrzeni wieków dzielili się swoimi przeczuciami, często wywołując kontrowersje i głębokie refleksje. Jednym z takich wyjątkowych przypadków jest spotkanie polskiego teologa ks. Romana Rogowskiego z charyzmatycznym wietnamskim mnichem buddyjskim Zy w latach 80-tych.

Przepowiednia mnicha

Ks. Roman Rogowski, wybitny polski teolog i dogmatyk, pasjonował się górami i był autorem wielu prac poświęconych mistyce gór. Jego miłość do górskich wypraw zaprowadziła go na szczyty Europy oraz innych kontynentów. W latach 80-tych ksiądz Rogowski odbył podróż do Wietnamu, gdzie miał okazję spotkać się z tamtejszą mniejszością katolicką. W trakcie tej misji przeprowadził wiele rozmów, starając się zrozumieć duchowe i kulturowe różnice oraz wspólnoty między różnymi wyznaniami.

Wśród rozmówców ks. Rogowskiego znalazł się niezwykle szanowany wietnamski mnich buddyjski o imieniu Zy, znany również jako patriarcha Cholonu. Mnich ten, cieszący się ogromnym autorytetem wśród lokalnej ludności, podzielił się z polskim teologiem proroctwem, które wywarło na nim ogromne wrażenie.

Mnich Zy przedstawił swoją wizję, mówiąc: „Widzę wszechświat w jego prostocie. Sięgam myślą do końca bytu. Ten, który jest wszystkim, udziela mi światła. Widzę więc moje Chiny, widzę świat. Na świecie tylko dwa narody – chiński i polski.”

Proroctwo to było niezwykłe, ponieważ według mnicha Zy, miały przetrwać tylko dwa narody – chiński i polski, a wraz z nimi dwie religie – buddyzm i chrześcijaństwo. Innowiercy mieli nawrócić się na jedną z tych religii, natomiast narody niewierne miały zginąć.

Spotkanie to pozostawiło głębokie wrażenie na ks. Rogowskim, który zawsze był otwarty na dialog między różnymi wyznaniami. Proroctwo mnicha Zy, choć kontrowersyjne, stało się tematem wielu rozważań teologa na temat przyszłości ludzkości i roli religii w przetrwaniu narodów.

Ta niezwykła historia jest jednym z przykładów, jak proroctwa i wizje mogą wpływać na nasze postrzeganie świata i skłaniać do głębokich refleksji nad przyszłością. Przesłanie mnicha Zy o przetrwaniu tylko dwóch narodów i religii przypomina, że duchowe i kulturowe wartości mogą odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu losów ludzkości.

W ostatnim czasie znany polski jasnowidz Krzysztof Jackowski również podzielił się swoją wizją dotyczącą przyszłości Polski. Przeczytasz o niej TUTAJ.