in ,

Skarbówka ma dla wielu niespodziankę. Zgarnij nawet 2700 zł zwrotu

Czas na deklaracje podatkowe już się powoli kończy, a wiele osób szuka sposobów na zmniejszenie podatku do zapłacenia lub zwiększenie zwrotu. Jednym z popularnych sposobów jest skorzystanie z tzw. ulgi prorodzinnej.

Ulga prorodzinna

Jak podaje interia.pl, ulga prorodzinna to obecnie najczęściej wykorzystywane odliczenie podatkowe w Polsce, pozwalające na zmniejszenie kwoty podatku do zapłacenia. Jednakże, uprawnienie do korzystania z niej przysługuje jedynie wybranej grupie osób – rodzicom i opiekunom dzieci, które nie przekroczyły 18 roku życia.

Istnieją jednak wyjątki od tej zasady wiekowej – osoby powyżej 18 roku życia, ale poniżej 25 roku życia, które się uczą i ich zarobki nie przekraczają 12-krotności renty socjalnej, również mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej.

Warto zaznaczyć, że dla rodziców posiadających tylko jedno dziecko, możliwe jest skorzystanie z ulgi tylko w przypadku, gdy ich łączne dochody nie przekraczają 112 tys. złotych rocznie. W takim przypadku wysokość ulgi wynosi 1112,04 złotych w skali roku. Rodziny posiadające dwójkę dzieci także mogą skorzystać z tej ulgi, której wartość również wynosi 1112,04 złotych.

Wraz z liczbą dzieci, kwota ulgi prorodzinnej rośnie. Dla trzeciego dziecka wynosi ona 2000,04 złotych, zaś dla czwartego już 2700 złotych.

Jak skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Aby skorzystać z ulgi prorodzinnej, należy ją odliczyć w załączniku PIT/O do deklaracji podatkowej. Wymagane jest tam podanie liczby dzieci, kwoty zwrotu oraz danych dzieci.

Źródło:interia.pl