in

Już za miesiąc startują kontrole. Masz obowiązek okazać ten dokument

W kwietniu 2023 roku wejdą w życie przepisy, które wprowadzą obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Kontrolerzy będą sprawdzać, czy właściciele nieruchomości posiadają wymagany dokument. Co dokładnie będzie obejmować kontrola?

Świadectwo charakterystyki energetycznej – co to jest i do czego służy?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa zużycie energii w budynku lub jego części. Dotyczy on potrzeb związanych z ogrzewaniem, wentylacją, chłodzeniem, oświetleniem oraz przygotowaniem ciepłej wody użytkowej. Uzyskanie takiego certyfikatu będzie obowiązkowe od kwietnia 2023 roku.

„Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii” – informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Jak będą wyglądały kontrole?

Kontrolerzy będą sprawdzać, czy właściciele nieruchomości posiadają wymagane świadectwo energetyczne. Kontrola ogrzewania będzie także polegać na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania.

Właściciele nieruchomości muszą więc zadbać o to, by ich systemy ogrzewania działały sprawnie i były w dobrym stanie technicznym.

Jaka będzie forma świadectwa energetycznego?

Świadectwo energetyczne będzie można otrzymać w formie papierowej lub elektronicznej. W obu przypadkach dokument zostanie opatrzony numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osoby uprawnionej. Koszt uzyskania takiego świadectwa wyniesie około 150-200 zł dla mieszkań i około 300-500 zł dla domów jednorodzinnych.

Jak długo ważne jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne będzie ważne przez okres 10 lat od dnia jego sporządzenia. Jeśli jednak zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, które wpłyną na charakterystykę energetyczną budynku, dokument może stracić ważność wcześniej.