fot. pixabay
in

Papież Franciszek alarmuje. „Świat, który znamy, chyli się ku upadkowi”

Papież Franciszek zwraca uwagę na ważną kwestię w swojej najnowszej adhortacji „Laudate Deum” i wzywa do zdecydowanych działań przeciwko narastającym zmianom klimatycznym. Co ma nam do przekazania głowa Kościoła?

Nowa wizja, stare wyzwanie

Odnosząc się do wcześniejszej encykliki „Laudato si’” z 2015 roku, Ojciec Święty podkreśla, że odpowiedź ludzkości na zmieniający się klimat wciąż pozostaje niewystarczająca. Franciszek z niepokojem zauważa, że zbliżamy się do krytycznego momentu w historii naszej planety.

Franciszek krytykuje podejście tych, którzy nie dostrzegają skali problemu klimatycznego czy bagatelizują go. Wskazuje na konieczność większej świadomości i zaangażowania w działania na rzecz środowiska.

„Świat, który znamy chyli się ku upadkowi i może się zbliżać do punktu krytycznego” – podkreśla.

W stronę odnawialnych źródeł energii

Lider Kościoła katolickiego zwraca uwagę na konieczność przyspieszenia działań w kierunku ekologicznych źródeł energii i stopniowego wycofywania się z paliw kopalnych. Franciszek wskazuje również na praktyki niektórych firm, które próbują przedstawiać się w bardziej ekologicznym świetle, niż rzeczywistość by na to pozwalała.

Opublikowanie przez papieża takiego dokumentu tuż przed zbliżającym się szczytem klimatycznym ONZ (COP28) podkreśla ważność tej kwestii dla Watykanu. Watykan ma zamiar aktywnie uczestniczyć w nadchodzących rozmowach w Dubaju.

Franciszek wyznacza kierunek dla działań służących ochronie środowiska i dobru wspólnemu. To przypomnienie o odpowiedzialności każdego z nas za przyszłość naszej planety.