in

W nocy przegłosowano nową ustawę. Poważne zmiany, które dotkną każdego.

Szykują się wielkie zmiany, które na pewno ucieszą Polaków. Politycy w Sejmie aż do nocy debatowali nad nową ustawą, która ostatecznie wejdzie w życie. Każdy powinien wiedzieć, o czym mowa!

Przegłosowano tzw. „piątkę dla zwierząt”, czyli zakaz hodowli zwierząt na futra, wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych oraz zakaz trzymania zwierząt na uwięzi czy też używania kolczatek.

Zmiany odczują także schroniska. Projekt zakłada, że od wejścia w życie nowej ustawy, gminy będą odpowiedzialne za bezdomne zwierzęta i będą mogły prowadzić schroniska samodzielnie lub też w porozumieniu z organizacjami społecznymi.

Należy dodać, że od tej pory schroniska będą musiały mieć nieposzlakowaną opinię, aby już nigdy więcej nie doszło do sytuacji takiej jak w Radysach.

Dobra wiadomość

W głosowaniu w sprawie ustawy o ochronie zwierząt głosowało 356 posłów, przeciw było 75, a 18 wstrzymało się od głosu. Jest to jednoznaczne z tym, że ustawę przegłosowano.

Nie ma wątpliwości co do tego, że zwierzętom od tej pory będzie się żyło nieco lepiej – jest do duży krok w dobrą stronę, z którego bardzo się cieszymy!

Przekażcie tę wspaniałą wiadomość dalej!

Źródło: Onet