in

Zgarnij nawet 58000 zł od 22 kwietnia. Rząd apeluje, aby nie zwlekać z wnioskiem

22 kwietnia rusza program Mój Prąd 5.0, który oferuje dopłaty do inwestycji w domowe transformacje energetyczne. Program ten umożliwia uzyskanie aż do 50% kosztów kwalifikowanych na zakup pomp ciepła, kolektorów słonecznych, magazynów energii oraz innych urządzeń. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi łącznie 58 000 zł.

Mój Prąd 5.0

Program Mój Prąd 5.0 będzie obowiązywał od 22 kwietnia do 22 grudnia 2023 roku. Na dofinansowania inwestycji w pozyskiwanie i magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych przeznaczono łącznie 955 milionów złotych. W przypadku większego zainteresowania, pozostaje jeszcze 400 milionów złotych w rezerwie. Zaleca się jednak, aby nie zwlekać z wnioskowaniem o dofinansowanie, jak podkreślono na konferencji prasowej związanej z programem Mój Prąd 5.0.

Jakie są limity dofinansowania?

W przypadku pomp ciepła, możemy uzyskać od 4 400 zł do nawet 28 000 zł dofinansowania. W przypadku kolektorów słonecznych, maksymalna kwota wynosi 3 500 zł, natomiast na zakup paneli słonecznych można otrzymać do 6 000 zł z programu „Mój Prąd”. Ważną nowością w edycji 5.0 jest również możliwość sfinansowania zakupu pomp ciepła w kwocie do 28 000 zł. Limit dofinansowania wynosi wciąż maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych.

Warto zauważyć, że maksymalna kwota wsparcia (58 000 zł) dotyczy sytuacji, w której skorzystamy z dofinansowania na każde urządzenie przewidziane w programie. Program Mój Prąd 5.0 oferuje atrakcyjne dofinansowanie, które warto rozważyć, aby zainwestować w odnawialne źródła energii w swoim domu.

Kto może dostać dofinansowanie?

O przyznanie dofinansowania ubiegać się mogą trzy grupy osób:
1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,

2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,

3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu „Mój Prąd”, pod warunkiem, że:

a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.01.2020 r.;
b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.

Na co i ile dokładnie można dostać dofinansowania?

Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):

1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);

2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
a) 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
b) 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).

3. Urządzenia dodatkowe:
a) Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
1) Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
2) Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
3) Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
4) Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
5) Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł
b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

Źródło: biznes.interia.pl, mojprad.gov.pl