fot. freepik.com
in

Uważaj przy płaceniu gotówką. Jest limit, którego nie można przekroczyć

Obecnie, istnieje limit 15 tysięcy złotych dla transakcji gotówkowych między przedsiębiorstwami. Od przyszłego roku obowiązywać będą nowe przepisy. Nie ma natomiast ograniczeń dla płatności między konsumentami a firmami.

Limit płatności gotówkowych

Płatności gotówkowe są ograniczone dla transakcji między przedsiębiorstwami.

Jeśli wartość transakcji jednorazowej przekracza 15 tysięcy złotych brutto, płatność musi zostać dokonana za pośrednictwem rachunku płatniczego. W takim przypadku, przedsiębiorca musi przelać środki na rachunek firmy, od której nabywa towary lub usługi.

„Od 1 stycznia 2024 roku limit płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami będzie wynosić 8 tys. zł brutto.” – czytamy na gov.pl.

Kto jest zwolniony z ograniczenia dotyczącego płatności gotówkowych?

– podmiotów innych niż przedsiębiorcy
– przedsiębiorców posiadających ten status na podstawie rejestracji w innym kraju (przedsiębiorca zagraniczny), jeżeli na terytorium RP nie prowadzą działalności
– podmiotów wpisanych wyłącznie w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
– przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych (te podmioty nie są w rozumieniu przepisów polskimi przedsiębiorcami)
– rolników ryczałtowych
– osób fizycznych dokonujących zakupu przedmiotów do majątku prywatnego przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej, które następnie zostaną wciągnięte do ewidencji środków trwałych prowadzonych przez nich działalności gospodarczych (taka osoba nie spełnia – definicji przedsiębiorcy)
– komorników (nie są przedsiębiorcami)
– przedsiębiorców zarejestrowanych poza Polską, świadczących usługi na terytorium RP (w ramach czasowego transgranicznego świadczenia usług).

Jakie są konsekwencje za zlekceważenie limitu?

„Dokonanie płatności powyżej 15 tys. złotych w gotówce zamiast za pośrednictwem rachunku płatniczego spowoduje, że kupujący nie będzie mógł zaliczyć takiej płatności do kosztów uzyskania przychodów” – wyjaśniono na biznes.gov.pl

Źródło:biznes.gov.pl