in

Ogromne zmiany dla emerytów. Jeśli tego nie wiesz, możesz dostać mniej pieniędzy

Emeryci muszą przygotować się na nadchodzące zmiany wprowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), które będą miały bezpośredni wpływ na ich finanse. Już od 1 grudnia 2023 roku nowe regulacje dotyczące limitów zarobkowych dla emerytów i rencistów wejdą w życie, wprowadzając istotne modyfikacje w sposobie, w jaki dodatkowe zarobki wpłyną na ich świadczenia. Zmiany te niosą ze sobą konieczność przemyślenia i zaplanowania strategii zarobkowych przez osoby starsze, szczególnie tych, którzy zmuszeni są dorabiać do swoich emerytur lub rent.

Zmiany w limicie zarobków dla emerytów i rencistów

W obliczu rosnących kosztów życia, emerytura z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) często okazuje się niewystarczająca dla wielu polskich seniorów. W rezultacie, wiele osób kontynuuje pracę nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego, starając się dorobić do swoich świadczeń. Jednakże, te dodatkowe zarobki mogą mieć wpływ na wysokość otrzymywanych świadczeń emerytalnych czy rentowych, co stawia seniorów przed trudnymi decyzjami finansowymi.

Ważną informacją dla seniorów jest najnowsza zmiana w regulacjach ZUS dotycząca limitów zarobkowych. Od grudnia 2023 roku do lutego 2024, bezpieczna granica dorabiania wzrośnie do kwoty 5036,50 zł brutto miesięcznie, co oznacza wzrost o ponad 130 zł w porównaniu do poprzednich limitów. To oznacza, że seniorzy mogą zarobić więcej, nie obawiając się zmniejszenia lub zawieszenia wypłacanych świadczeń.

Rzecznik ZUS, Paweł Żebrowski, podkreśla, że przychód przekraczający 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 130%, będzie skutkować zmniejszeniem świadczeń, ale nie więcej niż określone maksymalne kwoty. Limit ten nie dotyczy emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, z wyjątkiem tych, których emerytura została podwyższona do minimalnej kwoty przez ZUS.

Wpływ dodatkowych zarobków na świadczenia emerytalne

Decyzje o dorabianiu do emerytury lub renty mogą być kluczowe dla finansowego bezpieczeństwa wielu seniorów. Warto jednak pamiętać o potencjalnych konsekwencjach przekraczania ustalonych limitów. Zmiany te są odpowiedzią na potrzeby seniorów, którzy starają się zachować godny standard życia w obliczu rosnących kosztów i inflacji.

ZUS kontynuuje swoją rolę w zapewnianiu wsparcia finansowego dla seniorów, jednocześnie wprowadzając regulacje, które umożliwiają im większą elastyczność w dorabianiu do swoich świadczeń. Te nowe przepisy odzwierciedlają rosnące zrozumienie potrzeb osób starszych w Polsce.

Źródło: PAP/ZUS