in

Zmiany w obostrzeniach już od jutra. Ogłoszono nowe zasady.

Nie ma wątpliwości co do tego, że pandemia koronawirusa od jakiegoś czasu znów daje się we znaki. Pojawia się zatem pytanie: czy w związku z tym planowane jest wprowadzenie dodatkowych obostrzeń? W końcu znamy odpowiedź.

Rząd postanowił opublikować rozporządzenie dotyczące restrykcji. Będą one obowiązywać już od jutra, tj. od 19 października. Lepiej zapoznać się ze szczegółami!

Nowe obostrzenia

W dniu dzisiejszym opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Jakich zmian można się spodziewać?

Z wprowadzonych regulacji wynika, że unijny cyfrowy certyfikat covid czy też zwolnienie z obowiązku przejścia kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski mogą uzyskać ci, którzy przyjęli szczepionkę na koronawirusa poza terytorium Polski szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującą się na wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy.

Osoba, która chce to uzyskać, musi przekazać podmiotowi, który przeprowadza szczepienia na koronawirusa oryginał zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, który zgadza się ze wzorem obowiązującym w kraju przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19, tłumaczenie tego zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego oraz oświadczenie, które zawiera zgodę tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych osobowych, które są powiązane z wydaniem unijnego cyfrowego zaświadczenia covid.

Rozporządzenie zakłada również zmiany w zakrywaniu ust i nosa. Na uczelniach i w innych podmiotach kształcących doktorantów jest ono obowiązkowe, chyba że inaczej zadecyduje np. rektor.

Ci, którzy zdają egzamin czy też uczestniczą w jego przeprowadzaniu, nie muszą zakrywać ust i nosa. Dotyczy to m.in. egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego oraz konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, egzaminu sędziowskiego, egzaminu prokuratorskiego i egzaminu referendarskiego, egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminów dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdzianów dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Noszenie maseczek nie jest obowiązkowe w tej sytuacji, pod warunkiem, że zachowana zostaje odległość 1,5 m między osobami.

Zmiany te wchodzą w życie już jutro. Podziel się tymi informacjami ze swoimi bliskimi!

źródło: RadioZET.pl/PAP