in

Ogromne zmiany w polskim Kościele. Tego nikt się nie spodziewał

Stolica Apostolska ogłosiła oficjalne oświadczenie dotyczące możliwości przyjmowania komunii świętej w postaci chleba o niskiej zawartości glutenu w Kościele w Polsce. Dokument wprowadzający tę zmianę został opublikowany po obradach Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

Przewodniczący komisji, bp Piotr Greger, poinformował, że Stolica Apostolska z pozytywnym przyjęciem odniosła się do prośby polskich biskupów o zezwolenie na przyjmowanie komunii świętej w postaci chleba o niskiej zawartości glutenu. Decyzja ta stanowi duże uproszczenie dla osób cierpiących na celiakię.

„Chodziło o zmianę brzmienia jednego z punktów Instrukcji Episkopatu Polski dotyczącego materii Eucharystii. Prosiliśmy o zgodę Stolicy Apostolskiej, aby taką decyzję mógł podjąć proboszcz miejsca lub duszpasterz, ewentualnie ten, kto przewodniczy liturgii, nie wymagając zaświadczenia o chorobie. Oczywiście tylko w uzasadnionej sytuacji” – tłumaczył, jak cytuje radiozet.pl.

Nadchodzą ogromne zmiany?

W trakcie obrad Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski poruszono także temat formacji lektorów, akolitów i katechetów.

Przyjęto zasadę, że wyznaczanie proboszcza lub duszpasterza, bądź osoby przewodniczącej liturgii, jako decydenta w sprawie przyjmowania komunii w postaci chleba o niskiej zawartości glutenu jest uzasadnione tylko w przypadku osób cierpiących na celiakię.

Decyzja Stolicy Apostolskiej dotycząca komunii świętej w postaci chleba o niskiej zawartości glutenu stanowi ważną zmianę dla Kościoła w Polsce i wprowadza ułatwienia dla osób z celiakią.

Podczas obrad miał być omawiany także projekt „obrzędów pogrzebowych z obecnością urny zawierającej prochy osoby zmarłej oraz kwestią opracowania tekstów odnowienia profesji zakonnej w święto Ofiarowania Pańskiego”. Co o tym sądzisz? Daj znać w komentarzu!

Źródło:radiozet.pl