in

Rząd nagle zmienił decyzję odnośnie przedszkoli i żłobków. O tym musi wiedzieć każdy rodzic.

W ostatnim czasie ze względu na szalejącą pandemię koronawirusa doszło do zamknięcia przedszkoli i żłobków. Zmiany te miały nie dotyczyć m.in. pracowników służby zdrowia. Jak się okazuje, dużo więcej rodziców będzie mogło odetchnąć z ulgą – opieka zostanie zapewniona. Znamy szczegóły.

Lista osób uprawnionych do tego, by skorzystać z opieki nad dziećmi, stała się dłuższa. Którzy rodzice będą mogli posłać swoje dzieci do żłobków i przedszkoli?

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie zapewniające taką możliwość osobom, które są:

zatrudnione w podmiotach wykonujących działalność medyczną,
zaangażowane w ratownictwo medyczne
realizujące zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
pełniące służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
wykonujące działania ratownicze,
zatrudnione w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
pracujące w ogrzewalniach i noclegowniach,
pracujące w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
pracujące w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
zatrudnione w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
zatrudnieni w jednostkach oświatowych.

Warto zaznaczyć, że zajęcia muszą być także zorganizowane dla dzieci, które posiadają specjalne orzeczenia dotyczące potrzeby kształcenia. Nowe zasady obowiązują Polaków od 29 marca do 11 kwietnia włącznie.

Minister zdrowia jest zdania, że takie kroki pomogą nam zmniejszyć ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa.

“Związana z tym mobilność i kwestia zgaszenia i wciskania tego hamulca awaryjnego przekonują nas do tego, żeby przedszkola i żłobki zostały zamknięte” – przekonuje Adam Niedzielski na konferencji prasowej.

Mateusz Morawiecki zapewnił rodziców, że nie zostaną bez pomocy – dojdzie do przedłużenia zasiłku opiekuńczego.

“Te najmniejsze dzieci, odprowadzane do żłobków czy przedszkoli, będą objęte zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców” – oznajmił.

Źródło: Gazeta.pl