in

ZUS alarmuje: nie zapomnij o tym, bo nie dostaniesz emerytury lub renty na czas

Emeryci i renciści muszą zdawać sobie sprawę z tego, że konieczne jest informowanie ZUS-u o wszelkich zmianach adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego. Jeśli ktoś o tym zapomni, może nie dostać pieniędzy na czas.

„Każdą zmianę adresu, numeru rachunku bankowego emeryt, rencista czy pobierający inne świadczenie wypłacane przez ZUS powinien zgłosić do Zakładu jak najwcześniej. Jeśli zrobi to z opóźnieniem, to może zdarzyć się, że emerytura czy renta zostanie zwrócona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych” – przekazał Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Ważne informacje dla emerytów i rencistów

Rzecznik podkreśla, że nadal są osoby, które niewiele sobie robią z tego obowiązku.

„Przekazanie pieniędzy pod nieaktualny adres, czy na nieistniejący już numer konta powoduje, że emerytura, czy renta zostaje zwrócona do ZUS, a senior musi dłużej czekać na przekaz z poczty lub przelew bankowy” – tłumaczy.

Aby do tego nie doszło, należy niezwłocznie przekazać informację ZUS-owi na temat zmiany adresu czy zmiany numeru rachunku bankowego, na który mają trafiać pieniądze.

Jak o to zadbać? Informacja o zmianie danych adresowych, osobowych albo rachunku bankowego może zostać przekazana na druku EZP. Formularz należy osobiście dostarczyć do placówki, wysłać pocztą lub elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Podziel się tą ważną informacją z innymi!