in

Rząd zmodyfikował dziś część obostrzeń. Zaczną obowiązywać już od 30 marca.

Rząd zmodyfikował zasady kwarantanny. Nowe wytyczne odnoszą się do transportu lądowego oraz lotniczego ze strefy Schengen i non-Schengen.

Powodem takich nagłych zmian jest wzrost liczby zakażeń COVID-19 poza granicami kraju.

Już od 30 marca osoby, które podróżują do naszego kraju ze strefy Schengen będą poddane kwarantannie. Jedynym sposobem na jej ominięcie, będzie okazanie negatywnego wyniku testu na koronawirusa nie starszego niż 48 godzin.

Podobna sytuacja dotyczy podróżujących spoza strefy Schengen. Każda taka osoba zostanie skierowana na kwarantannę, lecz w tym przypadku będzie można być z niej zwolnionym wyłącznie po uzyskaniu negatywnego wyniku testu na SARS-CoV-2, który będzie wykonany w Polsce.

Testy, które będą zwalniać z kwarantanny to zarówno testy PCR, jak i antygenowe.