fot. freepik.com
in

Zapomniałeś o tym obowiązku? Spodziewaj się surowej kary pieniężnej

Abonament RTV to comiesięczna opłata, która dotyczy niemal każdego Polaka posiadającego odbiorniki radiowe lub telewizyjne. Niedopełnienie tego obowiązku może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Dowiedz się, jakie są ryzyka zalegania z płatnościami oraz kto może być zwolniony z tego obowiązku!

Obowiązek opłacania abonamentu RTV

Każdy Polak, który posiada odbiorniki radiowe i telewizyjne, ma obowiązek corocznie wnosić opłatę abonamentową z tytułu korzystania z tych urządzeń. Zgodnie z ustawą, opłata ta musi być regulowana na bieżąco, a zaległości w płatnościach mogą skutkować surowymi konsekwencjami. Warto pamiętać, że obowiązek ten nie ogranicza się jedynie do tradycyjnych odbiorników, ale także obejmuje korzystanie z telewizji kablowej i platform cyfrowych.

Kary za zaległości

Jeśli opłata abonamentowa nie zostanie wniesiona terminowo, należy liczyć się z ryzykiem kontroli ze strony Poczty Polskiej. Kara za zaległości może być stosunkowo wysoka, a nieuczciwi abonenci mogą zostać obciążeni nawet 30-krotnością miesięcznej opłaty abonamentowej. Oznacza to, że suma do zapłacenia może wynieść znaczną kwotę, zwłaszcza gdy doliczy się odsetki.

Dane z poprzedniego roku

Raporty Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pokazują, że w roku poprzednim wysłano ponad 178 tysięcy upomnień do abonentów, którzy zalegali z płatnościami abonamentowymi. Choć nie wszyscy mieli zamiar unikać opłat, to 38 tysięcy 943 abonentów musiało uregulować swoje zadłużenia na kwotę 46,7 mln złotych. Pozostałych zalegających abonentów czekały bardziej dotkliwe konsekwencje, gdyż Poczta Polska podjęła 46 tysięcy 407 postępowań administracyjnych i wystawiła tytuły wykonawcze na sumę 61,2 mln złotych.

Kto może liczyć na zwolnienie z opłat abonamentowych?

Mimo że większość Polaków musi regularnie wnosić opłatę abonamentową, istnieją wyjątki od tego obowiązku. Osoby, które ukończyły 75 lat, weterani inwalidzi wojenni lub wojskowi oraz osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, są zwolnione z konieczności płacenia abonamentu RTV. Ponadto, osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, ale jej wysokość nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia, także mogą liczyć na ulgę w opłatach abonamentowych.

Abonament RTV stanowi nieodłączny aspekt codzienności większości Polaków, związany z posiadaniem odbiorników radiowych i telewizyjnych. Świadomość obowiązku terminowej płatności jest kluczowa, aby uniknąć dotkliwych kar i problemów związanymi z zaległościami.