in

30 czerwca mija ważny termin. Złóż wniosek na czas, aby zaoszczędzić

Zegar dla właścicieli domów tyka, jeśli chcą skorzystać z możliwości zamrożenia stawek za energię elektryczną. Ostateczny termin złożenia niezbędnych wniosków jest już blisko. Przedstawiamy, kto ma prawo do obniżenia kosztów energii i jak przeprowadzić ten proces.

Zamrożenie stawek za energię

W poprzednim roku, obecna ekipa rządząca podjęła decyzję o zamrożeniu cen energii dla gospodarstw domowych i grupy taryfowej G na 2023 rok, utrzymanych na poziomie z 2022 roku. Jednak obowiązuje to tylko do określonego limitu zużycia. Poniżej przedstawiamy limity, które kwalifikują do zamrożenia cen:
2 MWh – dla gospodarstw domowych;
2,6 MWh – dla gospodarstw domowych, gdzie mieszka osoba z niepełnosprawnością;
3 MWh – dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny (czyli z co najmniej trójką dzieci) i dla rolników;
250 kWh – dla działek znajdujących się na rodzinnych ogrodach działkowych.

Gospodarstwa domowe, które chcą skorzystać z powyższych limitów, muszą dostarczyć do swoich dostawców energii oświadczenie o posiadaniu uprawnień.

Kto musi złożyć wniosek?

Gospodarstwa domowe, które mieszczą się w limicie do 2 MWh, nie muszą składać żadnych dokumentów ani wniosków. Obowiązek ten pojawia się tylko w przypadku, gdy mamy prawo do podwyższenia limitu. W związku z tym rolnicy oraz rodziny z Kartą Dużej Rodziny lub z osobą z niepełnosprawnością muszą podjąć ten krok. Do tego konieczne jest specjalne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ustawie. Przykłady takich oświadczeń są dostępne na stronach dostawców energii.
Nie jest to jednak koniec procedury. Rolnicy muszą dołączyć do wniosku kopię decyzji o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 rok. W przypadku rodzin z osobą z niepełnosprawnością może okazać się niezbędne dołączenie kopii orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Wielodzietne rodziny muszą załączyć do oświadczenia skan ważnej Karty Dużej Rodziny.

Zamrożenie stawek za energię – jaki jest ostateczny termin na złożenie wniosku?

Wymienione wcześniej gospodarstwa domowe muszą złożyć wniosek najpóźniej do 30 czerwca 2023 roku.

Źródło: finanse.wp.pl