in

Ogromne zmiany w zakazie handlu. Wszystko zacznie się od 1 lutego 2022 roku.

Nie ma już wątpliwości co do tego, że 2020 rok przyniesie wiele ogromnych zmian, a wśród nich znajdą się zaostrzone przepisy dotyczące handlu. Andrzej Duda już podpisał nowelizację ustawy. Zmiany zaczną obowiązywać już 1 lutego 2022 roku.

Przepisy dotyczące zakazu handlu mają obecnie pewne luki, które są nagminnie wykorzystywane przez sieci handlowe. Dzięki temu działają one siedem dni w tygodniu. Niebawem ma się to zmienić.

Zmiany w zakazie handlu

W październiku została przegłosowana nowelizacja ustawy dotyczącej handlu w niedziele i święta. Zmiany zostały już zaakceptowane przez głowę państwa.

Przepisy wejdą w życie 1 lutego 2022 roku. Jedną z kluczowych zmian jest w tym wypadku zmiana uszczegółowienia przepisów ws. placówek pocztowych. To dzięki uzyskaniu statusu takiego podmiotu możliwe jest otwieranie sklepów nawet w niedziele niehandlowe.

Od lutego przyszłego roku status placówki pocztowej będzie możliwy do uzyskania tylko przez tego przedsiębiorcę, który wykaże, że minimum 40 proc. jego przychodów to placówki pocztowe.

Poza tym od 2022 roku nie tylko właściciel sklepu dostanie możliwość otwarcia sklepu w każdą niedzielę. Będzie to możliwe do zrobienia także przez małżonka, dzieci, rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków czy też dziadków. Te osoby nie będą mogły jednak odebrać wynagrodzenia za taką pracę.

Niedziele handlowe 2022 – kalendarz

W 2022 roku będzie siedem niedziel handlowych:

30 stycznia
10 kwietnia
24 kwietnia
26 czerwca
28 sierpnia
11 grudnia
18 grudnia