in

Absurdalne wytyczne dotyczące matur. Aż ciężko uwierzyć w to, co będzie mieć miejsce.

Matura 2020 cały czas jest na ustach Polaków, którzy zastanawiają się, jak będą wyglądać egzaminy w czasie pandemii koronawirusa. W końcu wszystko stało się jasne. Ministerstwo Edukacji opublikowało nowelizację do wcześniejszego rozporządzenia. Informacje w niej zawarte na pewno zszokują każdego!

Egzaminy maturalne w czasach koronawirusa

Tegoroczne egzaminy zostały przełożone ze względu na ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Matury mają się rozpocząć już 8 czerwca i będą trwać do 26 czerwca. Uczniowie, nauczyciele i rodzice długo zastanawiali się, jakie będą wytyczne. Dzisiaj je poznaliśmy.

Od jakiegoś czasu jest wiadomo, że egzaminów ustnych nie będzie, a na salach, w których odbywają się egzaminy, mają być przestrzegane zasady reżimu sanitarnego. Wydawałoby się to oczywiste, jednak pewne zapisy naprawdę mogą nas zaskoczyć.

Okazuje się, że wśród komisji pilnującej uczniów na egzaminach, będą mogli pojawić się także policjanci, osoby duchowne czy leśnicy. Ma to rozwiązać problemy kadrowe, które pojawiają się w niektórych ze szkół. Podobny środek zastosowano w zeszłym roku w wyniku strajku nauczycieli.

,,Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, spośród członków, powoła zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty i części pisemnej egzaminu maturalnego. W 2020 r., w przypadku egzaminu maturalnego, w skład zespołu nadzorującego części pisemnej egzaminu maturalnego w danej sali egzaminacyjnej wchodzi co najmniej 2 nauczycieli. Jeden nauczyciel zatrudniony w szkole, w której przeprowadzany jest egzamin (pełni on funkcję przewodniczącego zespołu), drugi zatrudniony w innej szkole lub placówce. W 2020 r., jeżeli w sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty lub maturalny, jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 uczniów” – możemy przeczytać na rządowej stronie.

Źródło: Popularne.pl, superbiz.se.pl, wyborcza.pl, dziennikzachodni.pl