in

Są nowe wytyczne dla uczniów szkół podstawowych. Decyzja zapadła, nie ma odwrotu.

Rząd podjął decyzję o powrocie uczniów klas I-III szkoły podstawowej do nauczania stacjonarnego. Od 18 stycznia dzieci znów będą mogły zasiąść w szkolnych ławkach, oczywiście przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. Właśnie pojawiły się wytyczne, które będą musiały być przestrzegane zarówno przez uczniów, jak i przez nauczycieli.

Zalecenia odnośnie powrotu najmłodszych do szkół zostały przygotowane przez Ministerstwo Nauki i Edukacji wspólnie z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Wytyczne odnośnie powrotu dzieci do szkół

Ostateczna decyzja o powrocie dzieci z klas I-III szkoły podstawowej do nauczania stacjonarnego została już pojęta podczas konferencji prasowej ministra zdrowia Adama Niedzielskiego z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem. Jakie będą w związku z tym obowiązywać zasady?

„Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami. Należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia dla danej klasy” – możemy przeczytać w wytycznych dla klas 1-3 szkół podstawowych, które zostały opublikowane w poniedziałek.

Nie ma wątpliwości co do tego, że nowe opracowane wytyczne przypominają te, z którymi mieliśmy do czynienia we wrześniu. Jest to między innymi zachowanie 1,5-metrowego dystansu zarówno pomiędzy nauczycielami, jak i uczniami, a także zasłanianie nosa i ust na korytarzu.

Uczniowie i nauczyciele muszę zdezynfekować ręce przed wejściem do szkoły. Każda placówka powinna mieć w swoim posiadaniu co najmniej jeden termometr bezdotykowy. Niezwykle ważnym zaleceniem jest brak lub minimalizowanie kontaktu pomiędzy poszczególnymi klasami.

Każda klasa będzie mieć przygotowany indywidualny harmonogram. Mowa o planie dnia lub tygodnia. Będą w nim uwzględnione takie kwestie jak godziny przychodzenia oraz wychodzenia z placówki, korzystania z przerw czy stołówki szkolnej i zajęć na boisku.

Każda klasa powinna mieć tych samych nauczycieli, którzy, jeśli jest to możliwe, nie będą prowadzić zajęć wśród innych uczniów.

„Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły” – poinformowano w wytycznych.

„Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej” – dodano.

Poza tym, należy zrezygnować z zajęć fizycznych, podczas których nie jest możliwe zachowanie dystansu. Całość treści wytycznych możemy znaleźć TUTAJ.

Źródło: GOV.PL, Polsat News