in ,

Wycofano jeden z najpopularniejszych leków przeciwbólowych. Pod żadnym pozorem go nie przyjmuj

Polacy muszą zachować czujność, gdyż na rynku zdarzają się nieprawidłowości w produktach codziennego użytku, które mogą wpływać na zdrowie i bezpieczeństwo. Ostatnie działania Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIS) potwierdzają, że regularna kontrola i monitorowanie produktów leczniczych i spożywczych są niezbędne.

Wstrzymanie obrotu 

Niedawno GIS podjął decyzję o wstrzymaniu obrotu na terenie całego kraju leku przeciwbólowego Ibuprofen Dr. Max w kilku rozmiarach opakowań, od 10 do 50 kapsułek. Decyzja ta została podjęta po tym, jak badania przeprowadzone przez Narodowy Instytut Leków wykazały nieprawidłowości w parametrze „strata masy po suszeniu”, co może wpływać na skuteczność i bezpieczeństwo leku. Nieprawidłowość ta oznacza, że produkt nie zachowuje się zgodnie z parametrami określonymi w jego dokumentacji rejestracyjnej, co budzi obawy o potencjalne skutki dla zdrowia pacjentów.

Oto partie leku, których pacjenci nie powinni przyjmować:

Ibuprofen Dr. Max, 400 mg, kapsułki miękkie:

  • opakowanie 10 kaps., GTIN (Globalny Numer Jednostki Handlowej): 08595566451783,
  • opakowanie 12 kaps, GTIN: 08595566451790,
  • opakowanie 20 kaps., GTIN: 08595566451806,
  • opakowanie 48 kaps., GTIN: 08595566451837,
  • opakowanie 24 kaps., GTIN: 08595566451813,
  • opakowanie 50 kaps., GTIN: 08595566451844,
  • opakowanie 30 kaps., GTIN: 08595566451820.

Znaczenie kontroli jakości i transparentności

Ten przypadek podkreśla znaczenie rygorystycznej kontroli jakości oraz transparentności w produkcji i dystrybucji produktów farmaceutycznych. Wycofanie leku z rynku to środek ostrożności, który ma zapewnić bezpieczeństwo konsumentów, a także zachować zaufanie do systemu zdrowotnego. Chociaż takie sytuacje mogą wywoływać niepokój, są one dowodem na to, że systemy kontroli działają i mają na celu ochronę zdrowia publicznego.

Wstrzymanie sprzedaży popularnego leku przeciwbólowego ma znaczący wpływ na konsumentów, którzy mogą być zmuszeni do szukania alternatywnych środków przeciwbólowych. To również przypomnienie dla sektora farmaceutycznego o konieczności utrzymania najwyższych standardów produkcji i kontroli jakości.

Incydenty te są przypomnieniem o konieczności ciągłej czujności zarówno konsumentów, jak i organów regulacyjnych. Wstrzymanie obrotu lekiem Ibuprofen Dr. Max to przykład proaktywnego podejścia do zarządzania ryzykiem zdrowotnym. Obywatele powinni być świadomi tego, że takie działania są przeprowadzane z troski o ich zdrowie i bezpieczeństwo, a regularne kontrole i interwencje są kluczowe w utrzymaniu zaufania do produktów medycznych i farmaceutycznych.