in

Można dostać wsparcie w wysokości 1000 zł. Sprawdź, czy spełniasz warunki

Narodziny dziecka to nie tylko emocjonalne wydarzenie w życiu rodziny, ale również wyzwanie finansowe. Państwo, by wesprzeć Polaków, wprowadziło becikowe – jednorazowe świadczenie finansowe. Kto ma prawo do niego, a kto nie?

Becikowe: Dla kogo jest przeznaczone?

Przede wszystkim, becikowe przysługuje rodzicom, którzy powitali na świecie nowego członka rodziny. Jednak nie tylko biologiczni rodzice mogą liczyć na wsparcie. W gronie uprawnionych są również osoby, które decydują się na przyjęcie dziecka pod swoje skrzydła poprzez adopcję, zarówno formalnie, jak i faktycznie.

Pomoc państwa nie jest przeznaczona wyłącznie dla obywateli Polski. Cudzoziemcy mieszkający w naszym kraju również mogą starać się o wsparcie, jeżeli spełniają określone warunki. Przykładowo, obywatele krajów Unii Europejskiej czy Szwajcarii mogą ubiegać się o becikowe, podobnie jak ci, którzy posiadają zezwolenie na pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji.

Jakie są kryteria dochodowe?

Jednym z ważniejszych kryteriów, które należy spełnić, by móc skorzystać z becikowego, jest kryterium dochodowe. Dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1 922 zł miesięcznie. Ponadto, dla przyszłych mam istotne jest to, aby od 10. tygodnia ciąży do momentu porodu korzystać z opieki medycznej.

Samotne wychowywanie a becikowe

Osoby samotnie wychowujące dziecko także mogą ubiegać się o becikowe, ale muszą spełniać dodatkowe warunki, takie jak ustalone alimenty od drugiego rodzica. Istnieją jednak pewne wyjątki, które pozwalają na otrzymanie świadczenia nawet bez ustalonych alimentów.

Kwota wsparcia

Jeżeli spełniasz powyższe kryteria, możesz liczyć na wsparcie w wysokości 1000 zł. By móc otrzymać becikowe, konieczne jest złożenie wniosku. Proces ten został znacznie uproszczony dzięki portalowi Emp@tia, gdzie można skompletować i przesłać wszystkie potrzebne dokumenty. Ważne jest, aby złożyć wniosek nie później niż w ciągu 12 miesięcy od narodzin malucha. Wsparcie trafi na konto bankowe lub zostanie przesłane przekazem pocztowym.