fot. ©Webniusy
in

Wsparcie 500+ dla seniorów. Już wiadomo, o ile wzrośnie to świadczenie

500 plus dla seniorów, czyli wsparcie finansowe skierowane dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, ulegnie zmianom w przyszłym roku. Wzrośnie limit uprawniający do otrzymania świadczenia, co ma duże znaczenie dla seniorów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej i zdrowotnej.

500 plus dla seniorów: wsparcie dla najbardziej potrzebujących

Wsparcie 500 plus dla seniorów to często jedyna szansa na finansowe przetrwanie dla osób, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych, takich jak żywność, mieszkanie, opieka medyczna i inne. Obecnie z tego świadczenia korzysta około 385 tysięcy osób w Polsce, a prawie połowa z nich to seniorzy powyżej 75 lat.

Kto kwalifikuje się do otrzymania 500 plus dla seniorów?

Zgodnie z informacjami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do ubiegania się o świadczenie uprawnione są osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Ponadto, nie mogą one być uprawnione do emerytury ani renty, ani do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, takiego jak zasiłek stały czy okresowy.

Jeżeli jednak łączna wysokość brutto emerytury, renty lub innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie przekracza 2 157,80 zł, możliwe jest otrzymanie świadczenia.

– Jeśli pobierasz emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1 657,80 zł, a nie przekracza 2 157,80 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł. Będzie to różnica między kwotą 2 157,80 zł i łączną kwotą przysługujących Ci świadczeń – podkreśla ZUS.

Jakie zmiany czekają na 500 plus dla seniorów w przyszłym roku?

Jak podaje Fakt, od 2024 roku dojdzie do znaczących zmian w ramach świadczenia 500 plus dla seniorów. Główną zmianą jest podwyższenie limitu uprawniającego do otrzymania świadczenia. Według rządowych planów, wzrost ten ma wynieść co najmniej 12,3%, co jest związane z prognozowaną inflacją. Tym samym, kryterium dochodowe wzrośnie do 2 423 zł 21 gr brutto.

Według wyliczeń portalu Fakt.pl, dla osoby, która obecnie otrzymuje emeryturę w wysokości 1 800 zł brutto, oznacza to wzrost świadczenia uzupełniającego z 357 zł 80 gr do prawie 402 zł. Wzrost ten zacznie obowiązywać od 1 marca 2024 roku

Jak uzyskać świadczenie uzupełniające: krok po kroku

Aby uzyskać świadczenie uzupełniające, niezbędne jest podjęcie kilku konkretnych kroków. Poniżej znajdziesz szczegółowy przewodnik, który pomoże Ci wypełnić wszystkie wymagania i przyspieszyć proces złożenia wniosku.

1. Wypełnienie wniosku

Pierwszym krokiem jest wypełnienie wniosku, który jest dostępny na stronie www.zus.pl lub bezpośrednio w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wniosek ten, oznaczony symbolem ESUN, można złożyć osobiście w dowolnej placówce ZUS lub wysłać pocztą.

2. Załączenie niezbędnych dokumentów

Do wniosku o świadczenie uzupełniające konieczne jest załączenie dokumentów potwierdzających niezdolność do samodzielnej egzystencji. Może to być:

  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

W przypadku osób zaliczonych do I grupy inwalidów przed 1 września 1997 r., wystarczy orzeczenie wydane przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.

Jeśli masz prawo do emerytury, renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze, dołącz dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych.

3. Zaświadczenie o stanie zdrowia i dokumentacja medyczna

Jeśli nie masz aktualnego orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji, musisz dołączyć do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku. Ponadto, do wniosku warto dołączyć dodatkową dokumentację medyczną, taką jak karta badania profilaktycznego czy dokumentacja rehabilitacji leczniczej lub zawodowej, która może mieć znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Jeśli posiadasz, do wniosku dołącz również orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Źródło: gov.pl, ZUS, fakt.pl