fot. ©Webniusy
in ,

Ci emeryci będą musieli zwrócić „trzynastkę”. Wszystko przez jeden błąd

Kwietniowe wypłaty trzynastych emerytur to dla wielu seniorów znaczące wsparcie finansowe. Te dodatkowe świadczenia, które są w wysokości minimalnej emerytury (1780,96 zł brutto), są przelewane automatycznie, co oznacza, że beneficjenci nie muszą składać żadnych wniosków, aby je otrzymać. Jednakże, istnieją okoliczności, które mogą sprawić, że niektórzy emeryci będą musieli zwrócić te środki.

Emeryci muszą uważać

Emeryci, którzy dorabiają, mogą napotkać problemy. Osoby pobierające wcześniejsze emerytury i jednocześnie pracujące, muszą być ostrożne, aby nie przekroczyć ustalonych przez ZUS limitów przychodów, które są aktualizowane każdego kwartału. Jeśli limity te zostaną przekroczone, może to skutkować nie tylko zawieszeniem wypłaty, ale również koniecznością zwrotu trzynastej emerytury. Konieczność zwrotu może nastąpić, jeśli stanie się jasne, że na dzień 31 marca emerytura została nienależnie pobrana, na przykład przez przekroczenie limitu przychodów w poprzednim roku fiskalnym. W takim przypadku ZUS zażąda zwrotu świadczenia.

ZUS monitoruje również inne rodzaje świadczeń, takie jak renty socjalne, świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli, oraz renty dla osób niezdolnych do pracy. Dla tych świadczeń obowiązują te same limity przychodów, co dla wcześniejszych emerytur. ZUS ma także prawo do zawieszenia lub redukcji tych świadczeń, jeśli dodatkowe dochody emeryta przekroczą 70% przeciętnego wynagrodzenia.

Seniorzy, którzy kontynuują pracę po przejściu na emeryturę, powinni uważnie monitorować swoje dochody i regularnie sprawdzać obowiązujące limity, aby unikać finansowych komplikacji związanych z trzynastymi emeryturami. Te środki zapewniające sprawiedliwość systemu emerytalnego są zaprojektowane tak, aby pomoc trafiała do tych, którzy najbardziej jej potrzebują.