in

Można będzie dostać ponad 3000 złotych. Ogromne zmiany od 1 stycznia

Rok 2024 przynosi istotne zmiany w zakresie wsparcia finansowego dla osób z niepełnosprawnością. ZUS wprowadza nowe świadczenie, które wymaga aktywnego działania ze strony uprawnionych. Ta nowa forma wsparcia, której kwoty mogą osiągać znaczące sumy, wymaga od potencjalnych beneficjentów szczegółowego zapoznania się z procedurą oraz przygotowania niezbędnych dokumentów. Znamy szczegóły.

ZUS wprowadza nowe świadczenie – co musisz wiedzieć?

Od 1 stycznia 2024 roku osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać z nowego rodzaju wsparcia finansowego od ZUS. Istotne jest, że świadczenie to nie zostanie przyznane automatycznie. Kandydaci będą musieli spełnić określone kryteria i złożyć wniosek, aby otrzymać przysługujące im środki.

Aby ubiegać się o nowe świadczenie, konieczne będzie posiadanie decyzji od wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON). Kandydaci muszą być pełnoletni, mieszkać w Polsce i być obywatelami Polski, Unii Europejskiej lub EFTA. Wnioski o wydanie decyzji o poziomie wsparcia można będzie składać od stycznia 2024 roku.

Wysokość świadczenia

Wysokość świadczenia wspierającego będzie zależeć od liczby punktów przyznanych w decyzji WZON i wyniesie od 40 do 220 proc. renty socjalnej. Oznacza to, że beneficjenci mogą liczyć na środki finansowe w przedziale od ok. 635 zł do blisko 3495 zł, w zależności od indywidualnych potrzeb. Świadczenie będzie miało kilka poziomów wsparcia, uzależnionych od liczby punktów w decyzji WZON. Począwszy od stycznia 2024 roku, pierwsze wypłaty otrzymają osoby z zakresu 87 do 100 punktów. Przewidziano sześć różnych progów wsparcia, od 95–100 punktów (220 proc. renty socjalnej) do 70–74 punktów (40 proc. renty socjalnej).

Zmiany w świadczeniach od ZUS to ważna informacja dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Ważne jest, aby śledzić aktualności i przygotować się do nowych wymogów, aby móc skorzystać z dostępnego wsparcia. Procedury te, choć mogą wydawać się skomplikowane, są krokiem w kierunku lepszego dostosowania pomocy do indywidualnych potrzeb beneficjentów.

źródło: ZUS