in

Dodatkowe 1000 złotych dla rodziców. Kto kwalifikuje się do tego świadczenia?

W 2023 roku dodatkowe 1000 złotych miesięcznie stanie się rzeczywistością dla wielu rodziców w Polsce. Ale kto dokładnie może skorzystać z tych dodatkowych środków przeznaczonych na utrzymanie dzieci? W tym artykule rozwiewamy wszelkie wątpliwości dotyczące kryteriów i zasad przysługiwania tego świadczenia.

Świadczenie rodzicielskie – co to jest?

Świadczenie rodzicielskie (tzw. kosiniakowe) to prawo przysługujące osobom opiekującym się dzieckiem, które z powodu swojego statusu zawodowego nie mogą korzystać z zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Grupą docelową są na przykład bezrobotni, studenci oraz pracujący na umowę o dzieło.

Kto może skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego?

 1. Matka lub ojciec* dziecka;
 2. Faktyczny opiekun dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która złożyła wniosek do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) – w przypadku objęcia opieką dziecka do 14. roku życia;
 3. Rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej) – w przypadku objęcia opieką dziecka do 7. roku życia, lub do 10. roku życia w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego;
 4. Osoba, która przysposobiła dziecko – w przypadku objęcia opieką dziecka do 14. roku życia.

*Dodatkowo, świadczenie przysługuje ojcu dziecka, jeśli:

 • matka dziecka skróciła okres pobierania świadczenia po wykorzystaniu go przez co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
 • matka dziecka zmarła;
 • matka porzuciła dziecko.

Jak długo przysługuje świadczenie rodzicielskie?

Okres świadczenia zależy od liczby dzieci, które urodziły się przy jednym porodzie, a także które przysposobiono lub objęto opieką:

 • 52 tygodnie – dla jednego dziecka;
 • 65 tygodni – dla dwojga dzieci;
 • 67 tygodni – dla trojga dzieci;
 • 69 tygodni – dla czworga dzieci;
 • 71 tygodni – dla pięciorga i więcej dzieci.

Warunki świadczenia rodzicielskiego

Z myślą o objęciu wsparciem jak najszerszej grupy osób, świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Jest to kwota netto, gdyż świadczenie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom.

Proces składania wniosku o świadczenie rodzicielskie

Aby zacząć otrzymywać tzw. „kosiniakowe”, kluczowym krokiem jest złożenie odpowiedniego wniosku. Można to zrobić w najbliższym urzędzie miasta swojego miejsca zamieszkania, gminy lub w ośrodku pomocy społecznej. Pamiętaj, że wniosek musi być prawidłowo wypełniony i zawierać wszystkie wymagane dokumenty, aby proces aplikacyjny przebiegał sprawnie i bez przeszkód.

Źródło: edziecko.pl, gov.pl