in ,

200 zł co miesiąc dla emerytów. Skorzystaj z nowego dodatku

Rząd w Polsce wprowadził specjalne świadczenie w wysokości 200 zł dla niektórych emerytów, którzy pracowali jako wolontariusze w instytucjach ratowniczych. Warto jednak zauważyć, że nie wszyscy emeryci będą uprawnieni do otrzymania tego dodatku.

200 plus – świadczenie ratownicze

Świadczenie to przysługuje jedynie osobom, które pracowały w Ochotniczej Straży Pożarnej, Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym lub Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym przez co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn i 20 lat w przypadku kobiet. Dodatek jest dostępny wyłącznie dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Warto pamiętać, że świadczenie to jest wypłacane niezależnie od wysokości podstawowej emerytury. Oznacza to, że osoby, które otrzymują niższą emeryturę, również mają prawo do otrzymania dodatku w wysokości 200 zł. Dodatkowo, świadczenie to jest przyznawane do końca życia osoby, która uzyskała prawo do jego otrzymania.

Jeśli spełniasz wymagania, aby otrzymać 200 plus do emerytury, musisz złożyć odpowiedni wniosek w powiatowej komendzie straży pożarnej.

„Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP – tj. organu przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia.” – czytamy na stronie gov.pl.

Wniosek musi zawierać dokumenty potwierdzające staż oraz uczestnictwo w akcjach ratowniczych. Wymagane jest również oświadczenie trzech świadków potwierdzających udział w misjach ratowniczych oraz dokumentacja lub oświadczenia świadków potwierdzające udział w akcjach przynajmniej raz w roku.

Źródło: gov.pl, warszawawpigulce.pl, biznes.interia.pl