in

Nawet 1500 zł miesięcznie dodatkowej emerytury. Wystarczy złożyć wniosek

Świadczenie uzupełniające Mama 4+ to specjalna forma wsparcia skierowana do rodziców, którzy wychowali co najmniej czwórkę dzieci. Wbrew swojej nazwie, przysługuje ono nie tylko kobietom, ale również mężczyznom, którzy spełniają odpowiednie kryteria. Co więcej, podobnie jak w przypadku emerytur, świadczenie podlega waloryzacji.

Świadczenie Mama 4+

Jak podaje ZUS, „świadczenie to ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły”.

Aby otrzymać to świadczenie, kobieta musi mieć ukończone 60 lat i wychować co najmniej czwórkę dzieci. Natomiast mężczyzna musi mieć ukończone 65 lat i wychowywać co najmniej czwórkę dzieci, w przypadku gdy matka zmarła, porzuciła ich lub nie brała udziału w wychowywaniu przez długi czas.

Świadczenie to można uzyskać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Dla osób, które nie pobierają emerytury ani renty, wysokość świadczenia wynosi 1338,44 zł brutto, czyli tyle, ile minimalne świadczenie. Jednakże od 1 marca, kiedy będzie miała miejsce waloryzacja, kwota ta wzrośnie do 1588,44 zł brutto.

W sytuacji, gdy rodzic pobiera emeryturę lub rentę, ale jej wysokość jest niższa niż minimalne świadczenie, świadczenie Mama 4+ będzie dopełniać brakującą kwotę. Przykładowo, jeśli obecnie pobierasz emeryturę w wysokości 388 zł, to dzięki świadczeniu Mama 4+ otrzymasz dodatkowe 1000 zł.

Źródło: zus.pl