fot. freepik
in ,

Mogą zapukać do Twojego domu. Lepiej sprawdź, czy masz to pismo

Od kwietnia 2023 roku, na właścicieli nieruchomości w Polsce nałożono nowe obowiązki związane z koniecznością posiadania świadectwa energetycznego. W ramach zmian w prawie budowlanym, wprowadzono regulacje, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej budynków oraz zwiększenie świadomości na temat zużycia energii.

Świadectwo energetyczne – kiedy i dlaczego?

Zgodnie z nowymi przepisami, każdy właściciel nieruchomości musi posiadać świadectwo energetyczne, jeśli jego budynek jest wystawiany na sprzedaż lub wynajem. Dokument ten określa roczne zapotrzebowanie energetyczne nieruchomości, co pozwala na oszacowanie kosztów eksploatacji oraz ocenę efektywności energetycznej budynku. Każda zmiana w strukturze budynku, która może wpływać na zużycie energii, wymaga aktualizacji świadectwa.

Koszt uzyskania świadectwa energetycznego wynosi od 500 do 800 złotych i zależy od lokalizacji oraz wielkości nieruchomości. Aby uzyskać świadectwo, konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego przez wykwalifikowanych specjalistów. Nowe prawo wymaga, aby wszystkie budynki wbudowane po 1 stycznia 2009 roku posiadały takie świadectwo, a dla starszych nieruchomości obowiązek ten powstaje w przypadku sprzedaży lub wynajmu. Za brak świadectwa energetycznego właściciele mogą zostać ukarani grzywną do 5 tysięcy złotych.

Regularne kontrole systemów grzewczych

Oprócz wymogu posiadania świadectwa energetycznego, nowe przepisy nakładają obowiązek regularnych kontroli systemów grzewczych. Częstotliwość tych kontroli zależy od rodzaju paliwa używanego w kotle oraz jego mocy nominalnej:

Co dwa lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o mocy powyżej 100 kW.
Co trzy lata – dla innych źródeł ciepła i systemów ogrzewania o mocy powyżej 70 kW.
Co cztery lata – dla kotłów gazowych o mocy powyżej 100 kW.
Co pięć lat – dla kotłów o mocy od 20 kW do 100 kW.

Celem tych kontroli jest zapewnienie efektywnej i bezpiecznej eksploatacji systemów grzewczych oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Wprowadzone zmiany w prawie budowlanym mają na celu poprawę efektywności energetycznej budynków oraz zwiększenie świadomości na temat zużycia energii. Obowiązkowe świadectwa energetyczne oraz regularne kontrole systemów grzewczych to krok w kierunku bardziej ekologicznego i oszczędnego zarządzania nieruchomościami. Właściciele powinni być świadomi tych nowych obowiązków, aby uniknąć kar i przyczynić się do ochrony środowiska.