in

O tym świadczeniu wiedzą nieliczni, 2280 złotych miesięcznie! Już można składać wnioski

Do 31 sierpnia studenci mogą składać wnioski o stypendium Ministerstwa Obrony Narodowej. Warto na wstępie zaznaczyć, że świadczenie dotyczy studentów także innych uczelni, nie tylko wojskowych.

Czasu pozostało jednak niewiele! Lepiej się pospieszyć. Jak należy złożyć wniosek? Jakie trzeba spełnić warunki? Znamy szczegóły.

Jak ubiegać się o stypendium?

Kwota stypendium, o jakiej mowa, to 2 280 złotych. Limit stypendiów dla studentów-kandydatów na żołnierzy zawodowych wynosi 50 osób.

W programie mogą wziąć udział studenci 16 kierunków, nie tylko studiów wojskowych: elektronika, elektrotechnika, automatyka, robotyka, energetyka, lekarsko-dentystyczny, weterynaria, analityka medyczna, fizyka, optoelektronika, teleinformatyka, cybernetyka, cyberbezpieczeństwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria geoprzestrzenna, matematyka.

„Aby uzyskać finansowe wsparcie studenci zainteresowani powołaniem do zawodowej służby wojskowej zdobywający wiedzę i umiejętności na kierunkach wskazanych przez MON mają czas na złożenie wniosku do 31 sierpnia. Wniosek o przyznanie stypendium składany jest do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji za pośrednictwem właściwego Wojskowego Centrum Rekrutacji” – możemy dowiedzieć się ze strony Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Oprócz wniosku o przyznanie stypendium kandydat złoży:

– wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej;
– wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na czas kształcenia w ramach kursu oficerskiego;
– wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Zainteresowani programem znajdą wnioski na stronach internetowych wojskowych centrów rekrutacji. Po ich złożeniu dojdzie do przekierowania przez właściwych szefów wojskowych centrów rekrutacji na badania psychologiczne w celu wydania kandydatowi orzeczenia psychologicznego o istnieniu lub braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej komisji lekarskiej w celu wydania orzeczenia ustalającego kategorię zdolności do zawodowej służby wojskowej.

Stypendium wypłacać będzie Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji do 10. dnia każdego miesiąca przez cały okres trwania studiów. Każdego miesiąca student dostanie 2280 zł (to 50 proc. uposażenia zasadniczego żołnierzy, którzy odbywają dobrowolną zasadniczą służbę wojskową).

Podziel się tą ważną informacją z innymi!

Źródło: o2.pl