in

Przełomowe zmiany w programie 500 plus. Rząd podpisał dziś ustawę

Dziś kluczowy dzień dla polskich rodzin. Wtorek, 27 czerwca, Rada Ministrów przyjęła decyzję o zasadniczej zmianie w programie 500 plus. Obiecane przez rządzącą partię podwyżki okazały się prawdą – od stycznia 2024 roku świadczenie wyniesie 800 złotych.

Nowelizacja programu „Rodzina 500 plus”

W środę 27 czerwca, podczas spotkania Rady Ministrów, został przyjęty projekt nowelizacji dotyczącej popularnego programu „Rodzina 500 plus”. W obecności dzieci, które są głównymi beneficjentami tego programu, rząd zapowiedział zwiększenie miesięcznej kwoty świadczenia do 800 złotych.

Po zakończeniu spotkania, młodzi reprezentanci, w towarzystwie premiera Mateusza Morawieckiego oraz minister Marleny Maląg, symbolicznie podpisali projekt ustawy „800+”. Otrzymane wsparcie może być wykorzystane, czy to na nowy rower, dodatkowe zajęcia edukacyjne, czy letnie wypoczywanie. Według szacunków przedstawionych na gov.pl, w 2024 r. z tego wsparcia skorzysta niemal 6,7 mln dzieci.

Kiedy rodziny mogą liczyć na nowe wsparcie?

Nowe zasady, gwarantujące 800 zł na każde dziecko, zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Jak podkreśla portal gov.pl,

„Dodatkowe 300 zł miesięcznie to istotne wsparcie dla rodzin. Naszym celem jest dostosowanie wartości świadczenia do aktualnych potrzeb polskich rodzin. Zwiększenie kwoty było możliwe dzięki solidnej kondycji finansów publicznych naszego kraju.”

Kto może skorzystać ze świadczenia?

Ulepszone świadczenie wychowawcze, znane wcześniej jako program 500 plus, będzie dostępne dla każdego dziecka do ukończenia 18 roku życia. Osobami uprawnionymi do składania wniosków są: rodzice biologiczni dziecka, opiekunowie faktyczni (osoby, które faktycznie sprawują opiekę nad dzieckiem i złożyły wniosek do sądu opiekuńczego o przysposobienie), pod warunkiem, że dziecko mieszka i jest na utrzymaniu matki, ojca lub opiekuna faktycznego. Świadczenie jest również dostępne dla opiekuna prawnego dziecka, a także dla dyrektora domu pomocy społecznej.

„Rodzina 500+” to nie wszystko

Program „Rodzina 500+” to jednak nie jedyny rodzaj wsparcia, który nasz rząd proponuje rodzinom w Polsce. Jak podaje gov.pl, wśród uruchomionych programów znajdują się między innymi:

  • Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Rodzice otrzymują w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny. Do tej pory skorzystało z niego ponad 220 tys. dzieci.
  • Program Mama 4+, poprzez który zapewniamy emeryturę rodzicom, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci i nie mieli prawa do emerytury. Dotychczas wypłacono na ten cel prawie 2 mld zł, obejmując wsparciem ponad 70 tys. osób.
  • Program Dobry Start, w ramach którego na początku każdego roku szkolnego, dla każdego ucznia przeznaczamy dodatkowe, jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. Łącznie od początku realizacji programu wypłacono prawie 7 mld zł dla ok 4,6 mln dzieci.

Źródło: gov.pl, twitter