in ,

Można dostać dodatkowe pieniądze z ZUS. Większość uprawnionych nawet o tym nie wie

W obliczu zmieniającego się rynku pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje rentę szkoleniową – wsparcie finansowe dla osób poszukujących nowych ścieżek zawodowych. Co zaskakujące, mimo znaczących korzyści, które oferuje, wielu uprawnionych nie jest świadomych istnienia tego świadczenia. Warto poznać szczegóły!

Renta szkoleniowa – kto może ją otrzymać?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych proponuje unikalną formę wsparcia – rentę szkoleniową. Jest to świadczenie zaprojektowane, aby pomóc osobom w przebranżowieniu i efektywnym powrocie na rynek pracy. Pomimo swojej istotności, świadczenie to pozostaje mało znane.

Renta szkoleniowa od ZUS to ścieżka wsparcia dla osób, które znajdują się w sytuacji konieczności zmiany zawodowej z powodu niezdolności do kontynuowania dotychczasowej pracy. Świadczenie to otwiera drzwi do nowych możliwości zawodowych, oferując finansowe wsparcie w tym przejściowym okresie.

Aby skorzystać z renty szkoleniowej, konieczne jest spełnienie określonych warunków:

  • Udowodnienie niezdolności do pracy w dotychczasowym zawodzie.
  • Posiadanie odpowiedniego okresu składkowego, który zależy od wieku pacjenta w momencie wystąpienia niezdolności.

Czas trwania i warunki świadczenia

  • Początkowy okres wypłaty renty to sześć miesięcy, z możliwością przedłużenia w zależności od potrzeb przekwalifikowania, maksymalnie do 30 miesięcy.
  • W przypadku braku wymaganego okresu składkowego, warunek ten może być uznany za spełniony, jeśli osoba została zgłoszona do ubezpieczenia odpowiednio wcześnie.

Według Iwony Kowalskiej-Matis z ZUS, zainteresowanie rentą szkoleniową wśród potencjalnych beneficjentów jest niewielkie, co wskazuje na brak świadomości o tym świadczeniu.

Renta szkoleniowa może być istotną pomocą dla tych, którzy stają przed wyzwaniem zmiany kierunku zawodowego. Dla wielu osób może to być kluczowe wsparcie w trudnym okresie przekwalifikowania. Rozszerzenie świadomości na temat tego świadczenia jest niezbędne, by więcej osób mogło skorzystać z tej możliwości i skutecznie odnaleźć się na nowym rynku pracy.