in

Ksiądz zadał dziecku takie pytanie podczas spowiedzi. Można złapać się za głowę

Przygotowanie do pierwszej Komunii Świętej jest czasem, w którym dzieci podejmują ważne kroki na drodze do pogłębienia swojej wiary. Jednym z takich kroków jest pierwsza spowiedź, która może być stresującym momentem dla większości dzieci.

To, co usłyszała pewna użytkowniczka Tiwttera podczas spowiedzi, zaskoczyło wszystkich.

Nietypowe pytanie

Internautka o pseudonimie „trzykrotka” postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami z pierwszej spowiedzi na Twitterze. Jak się okazało, ksiądz zadał jej pytanie, które odebrało jej mowę i wprawiło w osłupienie: „Jak się czujesz w swojej człowieczej małości przed potęgą i wielkością Boga?”.

Jaki jest cel spowiedzi?

Spowiedź to jeden z sakramentów, który jest obecny w Kościele katolickim. To spotkanie człowieka z Bogiem, w którym osoba wyznaje swoje grzechy przed księdzem, a następnie otrzymuje rozgrzeszenie.

Celem spowiedzi jest oczyszczenie sumienia i odnowienie więzi z Bogiem. Wyznanie swoich grzechów, pokuta i prośba o przebaczenie pozwalają na przeżycie duchowego odrodzenia i zbliżenie się do Boga.

Podczas spowiedzi ksiądz, który udziela sakramentu, słucha wyznań i doradza, jak unikać popełniania grzechów w przyszłości. Może także zalecić pokutę, która ma na celu wyrażenie skruchy i zadośćuczynienie za popełnione grzechy.

Warto pamiętać, że spowiedź jest dostępna dla wszystkich, niezależnie od wieku czy stopnia wiary. To czas, w którym możemy złożyć nasze błędy i słabości przed Bogiem, który zawsze jest gotów nam przebaczyć.