in

Zaskakująca przepowiednia Ojca Klimuszko dotycząca Polski. „Tu się im nic nie stanie”

Wśród tajemniczych postaci, które odcisnęły swoje piętno na historii Polski, ojciec Andrzej Czesław Klimuszko zajmuje szczególne miejsce. Ten skromny franciszkanin, zielarz i wizjoner, urodzony na początku XX wieku, zyskał sławę dzięki swoim niezwykłym zdolnościom jasnowidzenia. Przepowiednie Klimuszki, dotyczące przyszłości Polski, Europy i świata, przez dziesięciolecia budziły zainteresowanie i kontrowersje, a ich echo słychać do dziś. W obliczu współczesnych wyzwań – od zmian klimatycznych po geopolityczne napięcia – jego wizje nabrały nowego wymiaru, skłaniając do refleksji nad losem ludzkości i rolą, jaką w jego przepowiedniach odgrywa Polska.

Ojciec Klimuszko o Polsce

Ojciec Andrzej Czesław Klimuszko, urodzony w 1905 roku w Nierośnie zapisał się w historii jako postać niezwykła. Jego życie było świadectwem nie tylko głębokiej wiary i skromności, ale także nadzwyczajnych zdolności, które wykraczały poza granice zwykłego postrzegania rzeczywistości. Jako franciszkanin, zielarz, wizjoner i jasnowidz, przyciągał uwagę nie tylko z powodu swojej wiedzy o ziołach i zdolności do pomagania ludziom w potrzebie, ale również dzięki niezwykłym wizjom dotyczącym przyszłości Polski, Europy i świata.

Przepowiednie, które pozostawił po sobie, wciąż budzą zainteresowanie i szacunek, a ich zakres tematyczny jest szeroki – od spraw indywidualnych po losy narodów i całego świata. W szczególności przewidywania dotyczące zmian klimatycznych na Ziemi, choć wypowiedziane dziesięciolecia temu, znajdują dziś niepokojący rezonans w obliczu globalnych wyzwań ekologicznych.

Jednak to, co wyróżniało wizje Ojca Klimuszko, to wiara w wyjątkową rolę Polski w przyszłych wydarzeniach światowych. Jego przekonanie, że Polska dzięki swojemu położeniu uniknie gwałtownych zmian klimatycznych i że z tego kraju wyjdą ludzie, którzy zmienią świat, świadczy o głębokiej wierze w potencjał i misję narodu polskiego na arenie międzynarodowej.

„Niech Polacy z całego świata wracają nad Wisłę. Tu się im nic nie stanie” – mówił ojciec Klimuszko.

Szczególnie pamiętne są jego słowa dotyczące pontyfikatu Jana Pawła II: „będzie jednym z największych papieży. Od niego będzie się liczyć nowa epoka Kościoła i Polski. Imię Polski rozsławi po wszystkich krajach świata. Dla Kościoła jego panowanie będzie bardzo pomyślne”. Te słowa nie tylko przepowiedziały wybór Karola Wojtyły na papieża, ale również zwiastowały jego ogromny wpływ na Kościół i świat.

„Widziałem żołnierzy przeprawiających się przez morze na takich małych, okrągłych stateczkach, ale po twarzach widać było, że to nie Europejczycy. Widziałem domy walące się i dzieci włoskie, które płakały. To wyglądało jak atak niewiernych na Europę. Wydaje mi się, że jakaś wielka tragedia spotka Włochy” – przepowiadał.

Wizja, która dotyczyła przyszłości Europy, z Polską odgrywającą w niej szczególną rolę, była zarówno przestrogą, jak i nadzieją. Mówiąc o zagrożeniach dla kontynentu, w tym o zniszczeniu spowodowanym przez „niewiernych”, Klimuszko podkreślał, jak ważne jest, aby narody Europy były świadome nadchodzących wyzwań. Jednocześnie podkreślał szczególną odporność Polski na te przyszłe trudności.

Ojciec Andrzej Czesław Klimuszko, choć odszedł z tego świata, pozostawił po sobie dziedzictwo przepowiedni, które do dziś są przedmiotem analizy i refleksji. Jego życie i proroctwa są przypomnieniem, że w każdej epoce pojawiają się ludzie, którzy mają dar widzenia dalej niż inni, a ich przesłania mogą służyć jako kompas w niepewnych czasach.