fot. ©Webniusy
in

1 lipca to kluczowa data dla rodziców. Ile można zyskać?

Wszyscy opiekunowie dzieci w wieku szkolnym w Polsce powinni zwrócić szczególną uwagę na pierwszy dzień lipca. Jest to dzień, w którym otwiera się możliwość korzystania z rządowego programu “Dobry Start”. Jego założenie przewiduje jednorazową, finansową pomoc w wysokości 300 złotych na rzecz uczących się pociech.

Program „Dobry Start” – Co to jest?

Rządowy program „Dobry Start” stanowi kluczową inwestycję w edukację dzieci w Polsce. Każdego roku program ten dostarcza jednorazowego wsparcia finansowego w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny. Co ważne, każda rodzina ma prawo do otrzymania tego świadczenia, niezależnie od swojego poziomu dochodów.

Świadczenie „Dobry Start” jest przyznawane raz do roku dla każdego dziecka uczącego się w szkole, aż do momentu, gdy osiągnie ono 20 lat. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, które nadal uczą się w szkole, świadczenie to jest dostępne aż do momentu, gdy dziecko osiągnie 24 lata.

Komu nie przysługuje program „Dobry Start”?

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Rządowy program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Jak zgłosić się po świadczenie z programu “Dobry Start”?

Początek lipca to moment, gdy rodzice i opiekunowie uczęszczających do szkoły dzieci mogą podjąć działania w celu uzyskania dodatkowego wsparcia. Od 1 lipca, zgłoszenia o wydanie specjalnego świadczenia będą przyjmowane przez Zakłady Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w ramach wspomnianego programu.

Jak dowiadujemy się z oficjalnej strony rządowej gov.pl, odpowiednie formularze mogą zostać wypełnione przez matkę, ojca, prawnych opiekunów dziecka lub tzw. opiekunów faktycznych (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Jeśli chodzi o dzieci przebywające w pieczy zastępczej, wniosek składać mogą rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka lub dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez ZUS, procedura składania wniosków o świadczenie „Dobry Start” jest całkowicie zdigitalizowana. Dodatkowo, przyznanie świadczenia będzie realizowane jedynie w formie bezgotówkowej, poprzez przelew na podane konto bankowe.

– Wnioski  drogą online  można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku – informują urzędnicy na gov.pl.