in ,

Kolosalne zmiany dla uczniów od 1 września. Lepiej wiedzieć, o czym mowa.

20 sierpnia Przemysław Czarnek potwierdził, że już 1 września uczniowie wrócą do szkół w trybie stacjonarnym. Matura 2022 i egzamin ósmoklasisty będą przebiegały podobnie jak w zeszłym roku. To już pewne – znamy szczegóły!

Do tej pory zarówno uczniowie, jak i rodzice i nauczyciele martwili się o to, czy na pewno będzie można liczyć na powrót do szkolnych ławek. Teraz nie ma co do tego już żadnych wątpliwości.

Powrót uczniów do szkół

Rozporządzenie podpisane przez ministra edukacji jest potwierdzeniem powrotu dzieci do szkół, ale także określeniem zasad, jakie będą obowiązywać. Mowa także o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym.

Według rozporządzenia egzamin ósmoklasisty 2022 odbędzie się w maju, czyli miesiąc później niż do tej pory. Dzięki tej zmianie uczniowie będą mieli możliwość lepszego udoskonalenia swojej wiedzy. Nie jest przewidziany czwarty przedmiot do wybrania spośród takich jak biologia, fizyka, chemia, geografia oraz historia.

„Z uwagi na rezygnację z przeprowadzania w roku szkolnym 2021/2022 egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu do wyboru, dostosowano sposób przeliczania na punkty wyniku egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów. Zachowano rozwiązania polegające na tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty powinna być równa maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania łącznie za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem i za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia” – czytamy w komunikacie ministerstwa.

Resort założył, że każdy, kto podchodzi do egzaminu ósmoklasisty może dostać najwięcej 100 punktów. W praktyce oznacza to, że z języka polskiego oraz matematyki można dostać najwięcej 35 punktów, co daje łącznie 70 punktów. Jeśli chodzi o język obcy, mowa o 30 punktach.

Matura 2022 będzie wyglądać podobnie jak w zeszłym roku – obowiązkowo odbędzie się tylko w formie pisemnej. Część ustna będzie dobrowolna i powinna ona zainteresować tych, którzy planują iść na wyższą uczelnię za granicą.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało, że świadectwo dojrzałości będzie wręczane tym, którzy dostaną z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej minimum 30 procent oraz podejdą do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Podziel się tymi ważnymi informacjami z innymi!

Źródło: Radio ZET