in

Niezaszczepione dzieci nie wrócą do szkoły? Znamy szczegóły, rodzice będą w szoku.

Polska Akademia Nauk zaleca obowiązkowe szczepienia nauczycieli, natychmiastowe rozpoczęcie masowej akcji szczepień uczniów i regularne testowanie pracowników szkół i dzieci. Dzięki temu mamy uniknąć nauczania zdalnego w kolejnym roku szkolnym, jak podkreśla specjalny zespół PAN do spraw COVID-19.

Eksperci są zdania, że jeśli na jesieni zostanie wprowadzone nauczanie hybrydowe, to niezaszczepione dzieci powinny zostać w domach.

Powrót do szkół a szczepienia

Naukowcy są zgodni co do tego, że konieczna jest masowa akcja szczepień, aby można było mówić o bezpiecznym powrocie do szkół.

„Mamy skuteczną ochronę przeciw COVID-19. Są nią szczepionki, które chronią dorosłych, młodzież i dzieci” – czytamy.

Póki co w grupie wiekowej 12-18 podano 900 tys. dawek szczepionki. Aby można było mówić o pełnym zaszczepieniu, liczba ta musiałaby wynosić 4,5 mln. Naukowcy z PAN liczą na to, że niebawem można będzie już szczepić małe dzieci.

„Trzeba podkreślić, że wśród osób poniżej 18. roku życia są i takie, które mogą przechodzić COVID-19 bardzo ciężko i szczepienie ratuje ich życie i zdrowie. Są to m.in. dzieci z cukrzycą, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, otyłością czy z nadciśnieniem tętniczym. Drugą grupą bardzo istotną z punktu widzenia epidemiologii są dzieci mające częsty kontakt z osobami w wieku podeszłym, szczególnie tymi z wielochorobowością – mieszkające w rodzinach wielopokoleniowych, będące pod opieką czy odwiedzające dziadków” – podkreślają eksperci w stanowisku.

Są oni zdania, że obok noszenia maseczek, wietrzenia pomieszczeń, dezynfekcji, delegowania nauczycieli do konkretnych klas oraz podziału uczniów na grupy, niezbędnym elementem walki z wirusem są właśnie szczepienia. Według naukowców zaszczepiony powinien być także całkowicie personel szkolny.

„Niezaszczepione osoby z grona pedagogicznego i pomocniczego powinny być odsunięte od bezpośredniego funkcjonowania w szkole w czasie pandemii, szczególnie w okresach jej nasilenia. Postulujemy również jak najszersze propagowanie szczepień przeciw COVID-19 wśród uczniów.”

Jeśli we wrześniu dojdzie do wprowadzenia nauczania hybrydowego, niezaszczepione dzieci powinny pozostać w domach. W szkołach nie może obyć się bez regularnego przeprowadzania testów na COVID-19.

„Powinny odbywać się co najmniej raz na tydzień, a najlepiej dwa razy w tygodniu. Alternatywnie, można rozważyć testy zbiorcze.”

„Szczepmy uczennice i uczniów, szczepmy obowiązkowo personel szkolny i postępujmy w szkołach według opisanych wyżej zasad. Tylko w ten sposób mamy szansę uniknąć nauczania zdalnego w roku szkolnym 2021/2022 i ochronić dzieci i młodzież przed jego długoterminowymi, niekorzystnymi konsekwencjami, a za rok nie będziemy musieli po raz trzeci rozważać, jak zapewnić naszym dzieciom i młodzieży bezpieczną szkołę” – apelują naukowcy.

Zespół doradczy ds COVID-19 został powołany w PAN 30 czerwca 2020 roku. Przewodniczącym jest prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, a zastępca to prof. Krzysztof Pyrć z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzu!

Źródło: PAP, PAN