in ,

Popularne batony wycofane. Wykryto w nich fragmenty plastiku, o tym lepiej wiedzieć

W obliczu coraz częściej pojawiających się informacji o zagrożeniach zdrowotnych związanych z codziennymi produktami, kluczowe staje się zachowanie czujności wobec tego, co znajduje się w naszych domach. Ostatnio, uwagę opinii publicznej przyciągnęło ważne ogłoszenie Głównego Inspektora Sanitarnego, który zasygnalizował konieczność wycofania z obiegu pewnych partii popularnych słodyczy. Poniżej przedstawiamy szczegóły tej sprawy, podkreślając, jakie produkty zostały uznane za niebezpieczne i jakie kroki należy podjąć, aby zabezpieczyć swoje zdrowie.

Ostrzeżenie Głównego Inspektora Sanitarnego

Alarm został podniesiony w związku z batonami czekoladowymi marki, które zdobyły szeroką popularność na polskim rynku. Zidentyfikowano ryzyko zdrowotne wynikające z obecności obcych elementów – fragmentów plastiku, które mogą stanowić poważne zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci.

Główny Inspektor Sanitarny szczegółowo określił zakres problemu, wskazując na konkretne partie batonów Milka Oreo, produkowanych przez Mondelez Polska Sp. z o.o., które podlegają wycofaniu:

 • Produkt: Baton Milka Oreo (37 g),
 • Producent: Mondelez Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa,
 • Numery partii: OSK0934421 i OSK0934422 (data minimalnej trwałości: 01.08.2024), OSK0934651 (data minimalnej trwałości: 18.08.2024).

Zalecenia dla konsumentów

Mondelez Polska proaktywnie apeluje do konsumentów o nie spożywanie wycofanych partii batonów i zaleca ich usunięcie. W przypadku posiadania tych produktów, klienci mogą skontaktować się z obsługą konsumenta za pośrednictwem adresu email: [email protected] lub telefonicznie, dzwoniąc na infolinię: 801 066 006.

W przypadku zadławienia, ważne jest szybkie i właściwe działanie. Oto podstawowe kroki, które należy podjąć:

 1. Oceń sytuację: Upewnij się, czy osoba rzeczywiście się zadławiła i potrzebuje pomocy.
 2. Zachęć do kaszlu: Jeśli osoba jest przytomna i może kaszleć, zachęć ją do kontynuowania kaszlenia. Kaszel jest najskuteczniejszym sposobem na usunięcie obcego ciała z dróg oddechowych.
 3. Uderzenia między łopatki: Jeśli kaszel nie jest skuteczny, stój lub klęcz za osobą i wykonaj do 5 silnych uderzeń między łopatki dłonią złożoną w pięść.
 4. Manewr Heimlicha (uciski brzuszne): Jeśli uderzenia między łopatki nie przynoszą efektu, wykonaj manewr Heimlicha:
  • Stań za osobą i obejmij ją w talii.
  • Umieść zaciśniętą pięść nad pępkiem, pod żebrami.
  • Drugą dłoń połóż na pięści i wykonaj szybkie, w górę skierowane uciski.
 5. Powtórz czynności: Alternatywnie wykonuj 5 uderzeń między łopatki i 5 ucisków brzusznych, aż do usunięcia ciała obcego.
 6. Wezwij pomoc: Jeśli osoba straci przytomność, natychmiast wezwij pogotowie ratunkowe (numer alarmowy w Polsce to 112) i rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO), jeśli jesteś do tego przeszkolony.
 7. Kontynuuj pomoc: Nawet jeśli uda się usunąć ciało obce, osoba powinna zostać zbadana przez lekarza, aby upewnić się, że nie doszło do żadnych uszkodzeń wewnętrznych.

Pamiętaj, aby zawsze działać spokojnie i zdecydowanie. Szkolenie z pierwszej pomocy jest bardzo wartościowe, ponieważ przygotowuje do właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia.