in

Seniorzy stracą swoje pieniądze? ZUS przyznał się do ogromnej pomyłki

Rząd Polski przyznał się do poważnej pomyłki, którą popełniła jedna z najważniejszych instytucji w kraju – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Okazało się, że przez ostatnie lata ZUS źle wyliczał emerytury i renty dla kilkunastu tysięcy Polaków, co wywołało duże niepokoje wśród seniorów.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej potwierdziło, że w latach 2016-2022 dopatrzono się ponad 17 tysięcy błędnych decyzji w wyliczeniu emerytur i rent, z czego w 16 tysiącach przypadków ZUS musiał wypłacić poszkodowanym wyrównania. Rzecznik ZUS-u zapewnił, że błędne decyzje stanowią tylko nikły procent wszystkich spraw, ale rządowe dane mówią jedynie o wykrytych przypadkach, a nie wiadomo, ile błędów mogło pozostać niezauważonych.

Co mogą zrobić seniorzy?

Jeśli seniorzy podejrzewają, że zostali poszkodowani przez ZUS, powinni skorzystać z możliwości odwołania się od decyzji urzędu do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie można złożyć w oddziale ZUS, który wydał decyzję, w ciągu miesiąca od dnia, w którym decyzja została doręczona do beneficjenta świadczenia. Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.

Jeśli ZUS uzna odwołanie za zasadne, zmieni albo uchyli decyzję w ciągu 30 dni od otrzymania odwołania. Jeśli ZUS uzna, że odwołanie nie jest zasadne, zostanie ono przekazane do sądu w ciągu 30 dni od otrzymania odwołania. Po rozpoznaniu sprawy, sąd wyda wyrok, który może zmienić decyzję ZUS-u lub oddalić odwołanie.

Jeśli seniorzy nie zgadzają się z wyrokiem sądu, mogą złożyć apelację, która zostanie rozpatrzona przez sąd drugiej instancji. Jeśli sąd potwierdzi, że ZUS źle naliczył świadczenie, senior ma prawo do wyrównania, które jednak będzie wypłacone maksymalnie za 3 lata wstecz, nawet jeśli zaniżoną emeryturę otrzymywał dłużej. Nie ma obecnie planów na zmiany w przepisach dotyczących wyrównania.

Seniorzy mogą ubiegać się także o to, by wysokość świadczenia została znów przeliczona.

„Dotyczy to m.in. spraw, kiedy decyzja została wydana w wyniku przestępstwa lub dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe. Decyzja może zostać zmieniona także m.in. w sytuacji, kiedy przyznanie świadczeń lub nieprawidłowe obliczenie ich wysokości nastąpiło na skutek błędu organu rentowego” – mówił w rozmowie z Faktem rzecznik ZUS-u.

Podziel się tymi ważnymi informacjami z innymi!

Źródło: fakt.pl