in

Właściciele nieruchomości pod lupą kontrolerów. Wielu Polaków może mieć poważny problem

Opłata deszczowa, znana również jako podatek od deszczu, jest obowiązkowa dla niektórych właścicieli nieruchomości. Jednakże, wiele osób nie jest świadomych istnienia tego obowiązku. Urzędy gmin zamierzają teraz skutecznie egzekwować podatek od deszczu od właścicieli, którzy przez wiele lat zapomnieli o tej opłacie. Zaległości podatkowe sięgają nawet pięciu lat. Kto powinien zapłacić podatek od deszczu i ile wynosi?

Podatek od deszczu – co to jest?

Podatek od deszczu jest opłatą, którą trzeba uiścić za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek zbudowania obiektu o dużej powierzchni. Inaczej mówiąc, opłatę tę muszą uregulować właściciele obiektów, których powierzchnia skutkuje zabetonowaniem dużych obszarów. Wprowadzono ją w życie w 2018 roku, a artykuł 261 ust. 1 Prawa Wodnego precyzuje tę kwestię.

„Opłatę za usługi wodne uiszcza się także za: zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.”

Kogo obowiązuje opłata deszczowa?

Opłata deszczowa dotyczy obiektów o powierzchni większej niż 3500 m kwadratowych. Właściciele domów jednorodzinnych nie muszą się o nią martwić. Obowiązek uiszczenia opłaty spoczywa na właścicielach parkingów, sklepów wielkopowierzchniowych, magazynów, placów, dużych zakładów produkcyjnych i dróg prywatnych. Jednak, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z obowiązku uiszczenia podatku od deszczu. Ich zaległości mogą sięgać nawet kilku lat.

Ile wynosi podatek od deszczu?

Wysokość podatku od deszczu zależy od powierzchni obiektu. Wynosi on od 10 groszy do 1 zł za metr kwadratowy rocznie. Kwota ta zależy od obecności zbiorników retencyjnych na terenie obiektu.

Nieuiszczenie opłaty nie grozi karą, jednak urzędy gmin mogą domagać się zapłacenia zaległego podatku nawet za ostatnie pięć lat. W takim przypadku należy liczyć się również z odsetkami. W związku z brakiem pieniędzy w kasach gmin, wiele urzędów zapowiedziało kontrole związane z opłatą deszczową.

sposoby na zmniejszenie opłaty deszczowej. Skuteczne są: budowa małych zbiorników retencyjnych na terenie obiektu, zakup zbiorników na wodę deszczową, przyłączenie innych niezabudowanych terenów do działki budowlanej, objęcie ich jedną księgą wieczystą oraz podłączenie obiektu do kanalizacji gminnej.

Źródło: goniec.pl