in

Podasz prawidłowy wynik? Większość popełnia jeden błąd

Matematyka to królowa nauk, której tajemnice fascynują zarówno uczniów, jak i dorosłych. Rozwiązywanie zagadek matematycznych to doskonały sposób na rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności analitycznych. Choć czasami może wydawać się trudna, każda zagadka kryje w sobie satysfakcję z jej rozwiązania. Dziś przyjrzymy się jednej z takich zagadek: 3 + 2(9 – 4) = ?.

Zagadka matematyczna

Zanim przejdziemy do rozwiązania zagadki, przypomnijmy sobie zasady kolejności wykonywania działań, które są kluczowe w matematyce. Dzięki nim będziemy mogli prawidłowo i efektywnie rozwiązać równanie. Jakie jest właściwe rozwiązanie dla równania 3 + 2(9 – 4) = ?? Przyjrzyjmy się temu krok po kroku.

Rozwiązanie krok po kroku

Aby rozwiązać równanie 3 + 2(9 – 4) = ?, musimy przestrzegać kolejności wykonywania działań, znanych jako zasady BODMAS lub PEMDAS. Zasady te pomagają nam zachować właściwy porządek w obliczeniach.

  1. Nawiasy (ang. Brackets)
  2. Potęgi (ang. Orders)
  3. Mnożenie i Dzielenie (ang. Division and Multiplication)
  4. Dodawanie i Odejmowanie (ang. Addition and Subtraction)

Przyjrzyjmy się teraz naszemu równaniu: 3 + 2(9 – 4) = ?

Krok 1: Obliczenia wewnątrz nawiasów

Najpierw musimy wykonać działanie wewnątrz nawiasów:

9 – 4 = 5

Równanie upraszcza się do:

3 + 2 * 5

Krok 2: Mnożenie

Następnie wykonujemy mnożenie, zgodnie z zasadami kolejności działań:

2 * 5 = 10

Równanie upraszcza się do:

3 + 10

Krok 3: Dodawanie

Na końcu wykonujemy ostatnie działanie, czyli dodawanie:

3 + 10 = 13

Ostateczny wynik

Po wykonaniu wszystkich kroków uzyskujemy wynik równania: 3 + 2(9 – 4) = 13.

Rozwiązywanie zagadek matematycznych to nie tylko świetna zabawa, ale także doskonały sposób na doskonalenie umiejętności matematycznych. Kluczowym elementem jest przestrzeganie zasad kolejności działań, co pozwala na prawidłowe i precyzyjne obliczenia. Spróbuj samodzielnie rozwiązywać podobne zagadki, aby rozwijać swoje zdolności i cieszyć się satysfakcją z poprawnych wyników! Matematyka może być zarówno wyzwaniem, jak i źródłem wielkiej przyjemności.