in

Ministerstwo Zdrowia wystosowało pilny komunikat. O tym Polacy powinni wiedzieć

W ostatnich dniach cały kraj żyje tragedią ciężarnej Izabeli z Pszczyny. Ministerstwo Zdrowia postanowiło w związku z tym wystosować pilny komunikat i przypomnieć Polakom o ich prawach.

Komunikat resortu zdrowia

Resort zdrowia podkreślił, że w chwili zagrożenia zdrowia lub życia kobiety, aborcja jest w Polsce legalna.

„Ustawa ta wprost wskazuje na przesłankę zagrożenia życia lub zdrowia matki. Trzeba podkreślić, że są to przesłanki rozłączne. Wystąpienie tylko jednej z nich jest wystarczającą prawną przesłanką do podjęcia reakcji przez lekarza” – podkreśla ministerstwo.

Z taką sytuacją mamy do czynienia na przykład w chwili, gdy podejrzewa się zakażenie jamy macicy albo w chwili, gdy możliwy jest krwotok. Pacjentce muszą być przekazywane wszelkie informacje dotyczące jej stanu zdrowia. Musi być informowana o wszelkich zagrożeniach, które mogą się pojawić.

„Według standardów określonych przez Krajowego Konsultanta ds. Położnictwa i Ginekologii kiedy kobieta będzie w skończonym 22. tygodniu ciąży i sześciu dniach kolejnego tygodnia, a trzeba będzie rozważyć zakończenie ciąży, należy pozostawić decyzję kobiecie. Wcześniej położnik i pediatra powinni udzielić jej wyczerpujących informacji dotyczących zagrożenia życia płodu i szans na jego przeżycie (uwzględniając szanse na prawidłowy rozwój)” – czytamy.

Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi aktualnie śledztwo dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci 30-letniej ciężarnej Szpitala Powiatowego w Pszczynie. W minioną sobotę w wielu miastach miały miejsce marsze pod hasłem „Ani jednej więcej”.

Źródło: pap.pl