fot. ©Webniusy
in ,

Polacy mogą dostawać nawet 620 złotych z ZUS-u. Nie przegap swoich pieniędzy

W najnowszej aktualizacji świadczeń społecznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ogłosił pomoc finansową osiągającą poziom 620,36 zł miesięcznie. Zmiana ta jest efektem procesu waloryzacji i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 roku, oferując wzrost z poprzedniej kwoty 553,30 zł. Komu przysługuje i jak należy się o nie ubiegać?

Komu przysługuje to wsparcie?

W ramach zaktualizowanych przepisów, o dodatek mogą ubiegać się osoby, które, oprócz spełnienia kryterium wiekowego, doświadczyły utraty obu rodziców, bądź w przypadku, gdy ojciec dziecka pozostaje nieznany. To wsparcie adresowane jest do beneficjentów renty rodzinnej, bez ograniczeń wiekowych, co stanowi kluczowe ułatwienie w dostępie do świadczenia.

Jakie kroki należy podjąć?

Proces aplikacyjny wymaga od kandydatów zgromadzenia i przedłożenia zestawu dokumentów potwierdzających status uprawnionego, w tym akty zgonu rodziców oraz, w stosownych przypadkach, akt urodzenia wykazujący brak informacji o ojcu. ZUS podkreśla, że złożenie wniosku o świadczenie jest możliwe w każdym momencie po zaistnieniu okoliczności uprawniających do jego otrzymania.

Zainteresowani mogą dokonać zgłoszenia w preferowany sposób: osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika, korespondencyjnie lub w polskich urzędach konsularnych poza granicami kraju. Bez względu na metodę, Zakład zobowiązuje się do przetworzenia wniosku i wydania decyzji w terminie do 30 dni od daty uzupełnienia wszystkich niezbędnych informacji.

Czas oczekiwania na decyzję

Decyzyjność ZUS w zakresie przyznania dodatku dla sieroty zupełnej opiera się na dokładnej analizie złożonych dokumentów oraz, w razie potrzeby, na przeprowadzeniu dodatkowego postępowania wyjaśniającego. Procedura ta, choć zasadnicza, jest realizowana z należytą starannością, aby zapewnić, że pomoc trafi do osób faktycznie uprawnionych.

Rozszerzenie świadczenia dla sierot zupełnych przez ZUS stanowi znaczące wsparcie dla tej szczególnej grupy beneficjentów. Dzięki aktualizacji kwoty wsparcia oraz uproszczeniu procedur aplikacyjnych, osoby uprawnione mogą liczyć na realne i szybsze wsparcie, co jest wyrazem troski społeczeństwa o najbardziej potrzebujących.